WeHelpen.nl

Met WeHelpen.nl kun je aangeven dat je best een keer iemand in jouw buurt een handje wilt helpen. Of aangeven waar je zelf hulp bij kunt gebruiken. Ook kun je samen met bekenden via WeHelpen.nl zorgen voor een ander via een zogenaamd hulpnetwerk dat je zelf kunt aanmaken en beheren, samen met familie, vrienden en bekenden.

Meer weten en/of aanmelden? Bekijk onderstaande animatiefilm of neem zelf een kijkje op www.wehelpen.nl.  

Deel deze pagina