Lees voor

Housing Parkstad

Housing Parkstad.

Voorwaarden

Woon je in de regio Parkstad? Lees hier meer over de voorwaarden van Housing Parkstad.

Aanmelden

Je wilt je aanmelden voor woonruimte via Housing Parkstad. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan iemand van de zorginstelling hieronder het formulier invullen.

Let op: Als de kandidaat bemiddeld wordt naar een (corporatie)woning in de gemeente Heerlen, wordt de (ambulante) begeleiding altijd overgedragen aan Heerlen STAND-BY!.

Vergeet niet het deelname formulier te (laten) ondertekenen.

Als u, in de regio Parkstad, vanuit een PGB,WMO, WLZ of Forz. Zorg -organisatie een cliënt aanmeldt voor een Housingtraject én deze organisatie is geen convenantpartner, dan betaalt uw organisatie de trajectprijs van €675,00*. Uw organisatie ontvangt per e-mail een deelname formulier dat ondertekend retour gestuurd dient te worden.

*De trajectprijs wordt uiteraard alleen in rekening gebracht als blijkt dat de kandidaat een positief advies ontvangt over deelname aan het Housingtraject.