Lees voor

Een goed gesprek

Wij adviseren je om je klacht altijd eerst te bespreken met de betrokken medewerker. Een goed gesprek kan verhelderend zijn en een kans om snel misverstanden op te lossen. Kom je er met de betrokken medewerker niet uit? Dan kun je een gesprek aanvragen met de leidinggevende of cliëntvertrouwenspersoon.

 

Klachtenfunctionaris

Is de klacht na een gesprek met de betrokken medewerker en leidinggevende niet opgelost? Dan kun je terecht bij de klachtenfunctionaris. Deze voert zijn functie onafhankelijk uit. De klachtenfunctionaris luistert naar je klacht en bespreekt met je wat de mogelijkheden zijn om de klacht op te lossen. Hij kan je ook uitleg geven over de procedure bij de klachtencommissie. Alles wat je met de klachtenfunctionaris deelt, is vertrouwelijk.

Als je dit fijn vindt, kan de klachtenfunctionaris een bemiddelende rol vervullen. De bemiddeling gaat op basis van ‘hoor en wederhoor’. Dit wil zeggen dat de klachtenfunctionaris in gesprek gaat met alle betrokken partijen. De klachtenfunctionaris is daarbij onpartijdig en doet geen uitspraken over de vraag of je klacht terecht is of niet. Hij zet zich vooral in om beide partijen meer begrip voor elkaar te laten krijgen, waardoor de samenwerking beter verloopt en je klacht opgelost wordt.

Contact

De klachtenfunctionaris van LEVANTOgroep is Jos Mevis. Je kunt bij hem terecht voor informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling. Aan de hulp van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Zijn contactgegevens zijn:

Jos Mevis
T 06 - 81 90 74 89
josmevis@queresta.nl

Leidt dit niet tot een oplossing voor het probleem, dan kun je een officiële klacht indienen en start het formele traject. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je in onze klachtenprocedure.