Succesvolle overgang naar de Wet langdurige zorg GGZ

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor een groep cliënten van LEVANTOgroep betekende dat zij een overstap moesten maken van beschermd wonen binnen de Wmo, naar de Wet langdurige zorg. Het betrof in totaal 348 cliënten.

Er is vooralsnog gekozen voor modulair pakket Wlz. Dat wil zeggen dat de behandeling middels samenwerkingen met andere partners van de tweede en/of eerste lijn gerealiseerd wordt.

Door een tijdige start met het voorbereiden van onze cliënten op deze verandering, door nauw af te stemmen met andere betrokken expertises en het CIZ dat zorgdraagt voor de indicatiestelling voor de Wlz, is het ons gelukt om de overgang soepel te laten verlopen. We zijn trots dat we dit samen hebben bereikt voor onze cliënten.

Succesvolle overgang naar de Wet langdurige zorg GGZ

Terug naar overzicht