Lees voor

Coöperatie De Nieuwe GGZ (DNG) Parkstad

Op 1 augustus 2019 is de Coöperatie De Nieuwe GGZ Zuid-Limburg opgericht. Bij ‘De Nieuwe GGZ’ staat de persoon die hulp vraagt – meer dan nu – centraal. De geestelijke gezondheidszorg is dichtbij, in de wijk, georganiseerd en afgestemd op lokale voorzieningen. Ook worden binnen De Nieuwe GGZ vernieuwende toepassingen voor digitale zorg ontwikkeld.

De komende jaren werken we samen met cliënten en professionals de principes van ‘De Nieuwe GGZ’ verder uit, onder andere in ‘proeftuinen’ in de wijk. Samen werken we aan een aantal vernieuwingen in de manier waarop geestelijke gezondheidszorg wordt aangeboden. Denk aan het betrekken van het netwerk rond de cliënt, het creëren van een nauwere samenwerking tussen de verschillende samenwerkingspartners en het organiseren van de best passende zorg. Ook is er aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigheid. Op dit moment zijn er 3 proeftuinen in Zuid-Limburg, namelijk 1 in Maastricht, 1 in Sittard-Geleen en 1 in Hoensbroek/Heerlen.

De Nieuwe GGZ is een samenwerking tussen LEVANTOgroep, Mondriaan, Zuyderland, Zorg In Ontwikkeling (ZIO), Maastricht UMC+, Met GGZ, Leger des Heils en Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL).

Meer informatie