Lees voor

Samen Leven Kerkrade

In de gemeente Kerkrade zijn welzijn, zorg, de gemeente en de Wmo-raad al jaren met elkaar in gesprek over hoe het sociaal domein het beste ingericht kan worden. Het doel hierbij is om de gezondheid van burgers te bevorderen en de ondersteuning kwalitatief goed te organiseren, tegen gemiddeld lagere kosten.

De betrokken partijen zijn: Impuls, Radar, Novizorg, Meander, SGL, Xonar (mede namens Koraal en Mondriaan), LEVANTOgroep en de Wmo-raad.

Een onderdeel van Samen Leven is Samen aan de Slag: Deze samenwerking tussen de gemeente Kerkrade, Radar en LEVANTOgroep richt zich op een verbinding tussen de participatiewet en Wmo. Hierbij werken we toe naar een voorziening waar burgers vanuit zowel de Wmo als participatiewet terecht kunnen, zonder een gemeentelijke beschikking (een zogenaamde Algemene voorziening). Door het mixen van deze doelgroepen kan zorg en ondersteuning efficiënter op een andere manier vormgegeven worden.