Lees voor

Vertrouwenspersoon jeugd

Vertrouwenspersoon jeugd

Heb je te maken met jeugdhulp? Dan heb je recht op een vertrouwenspersoon van het AKJ. Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en iedere ouder/ verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van het AKJ krijgen. Bijvoorbeeld jongeren die in jeugdhulpinstellingen verblijven.

Het AKJ is onafhankelijk en zelfstandig. Dat betekent dat het AKJ niet verbonden is met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams. Het AKJ staat hier los van en helpt zonder oordeel.

Je kunt bij het AKJ terecht met een vraag, voor advies, als je een klacht hebt of wanneer je een gesprek met een vertrouwenspersoon wilt. Hulp van het AKJ is altijd gratis. Meer informatie vind je op: www.akj.nl.