Laat je stem horen!

De Cliëntenraad (ccr) is ons formele inspraak- en medezeggenschapsorgaan voor cliënten.

In de cliëntenraad worden cliënten gestimuleerd om via een (regio)raad actief mee te denken, mee te praten en te adviseren over zaken die cliënten en onze organisatie aangaan. De cliëntenraad behandelt altijd zaken die voor alle (of een groep) cliënten van belang zijn. Het gaat dus nooit om het individuele belang of een klacht van één cliënt.

De cliëntenraad:

  • brengt gevraagd of ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur;
  • maakt zich sterk voor de rechten van cliënten;
  • maakt zich sterk voor inspraak en medezeggenschap;
  • volgt de landelijke en regionale ontwikkelingen in de GGZ en Opvang.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor de cliëntenraad? Bel dan 06 - 43 87 30 36 of stuur een e-mail naar: ccr@levantogroep.nl.

Deel deze pagina