Laat je stem horen!

De Centrale Cliëntenraad (ccr) is het formele inspraak- en medezeggenschapsorgaan voor cliënten bij LEVANTOgroep.

Als je in de centrale cliëntenraad of in één van de regioraden zit, kun je actief meedenken, meepraten en je advies geven over allerlei zaken die cliënten en de organisatie aangaan. De cliëntenraad behandelt altijd zaken die voor alle cliënten of een groep cliënten van belang zijn. Het kan dus nooit gaan over het individuele belang of een klacht van één cliënt.

De cliëntenraad:

  • brengt gevraagd of ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur van LEVANTOgroep;
  • maakt zich sterk voor de rechten van cliënten;
  • maakt zich sterk voor inspraak en medezeggenschap;
  • volgt de landelijke en regionale ontwikkelingen in de GGZ en Opvang.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor de cliëntenraad? Download dan onze folder, bel 06 - 43 87 30 36 of stuur een e-mail naar: ccr@levantogroep.nl.

Deel deze pagina