Themagroepen

Om jullie nog beter te kunnen betrekken bij onze inspraak, start de cliëntenraad binnenkort met themagroepen. Je kunt je aanmelden om mee te denken en mee te praten over bepaalde onderwerpen, zonder dat je lid hoeft te worden van de cliëntenraad of één van de regioraden.

De volgende thema’s staan al op ons programma (maar ook suggesties voor andere onderwerpen zijn welkom!):

  • veiligheid
  • communicatie, pr & achterban
  • bejegening
  • middelenbeleid
  • huisvesting
  • kwaliteit
  • hygiëne
  • extramurale dienstverlening (EMD)
  • dagbesteding & participatie

Meer informatie over de themagroepen volgt snel!

Heb je interesse, of wil je de ontwikkelingen volgen, stuur dan even een berichtje per e-mail naar: ccr@levantogroep.nl.

We hopen snel van je te horen!

Deel deze pagina