Blijf van mijn Lijf Parkstad (kantooradres)

Willemstraat 119, 6412 AR Heerlen
045 – 57 11 684
Start locatie:

Blijf van mijn Lijf Parkstad is dé plek waar volwassenen die te maken hebben met huiselijk geweld en hun kinderen terecht kunnen voor opvang, hulp en nazorg. Vrouwen en kinderen kunnen we direct opnemen, op een open en laagdrempelige manier. We hanteren een systeemgerichte aanpak en betrekken plegers van huiselijk geweld nadrukkelijk bij de hulpverlening. Blijf van mijn Lijf Parkstad werkt met een vast team van gekwalificeerde medewerkers. Professionaliteit, cliëntgerichtheid en toewijding zijn onze kernwaarden.

Kennis- en expertisecentrum
Mede dankzij 35 jaar ervaring en even zo lange samenwerking met partnerorganisaties in heel Nederland, zijn wij hét kennis- en expertisecentrum in de regio op het gebied van huiselijk geweld.
Onze samenwerkingspartners zien ons als de poortwachter bij uitstek: als dé organisatie waarnaar je verwijst of waarmee je samenwerkt als er sprake is van huiselijk geweld. Blijf van mijn Lijf Parkstad is aangesloten bij de Federatie Opvang.

Hulp aan allochtone vrouwen
Omdat een groot deel van onze cliënten van allochtone afkomst is, beschikken wij over veel kennis en ervaring als het gaat om hulp aan deze doelgroep bij huiselijk geweld en eergerelateerd geweld.

Contact en adres
Het hierboven vermeldde adres betreft ons correspondentieadres (regiokantoor RIMO Parkstad). Onze opvanglocaties zijn vanwege de aard van de opvang niet openbaar.

Voor meer informatie: http://www.blijfvanmijnlijfparkstad.nl/.

Deel deze pagina