Housing First

Voor veel dak- en thuislozen is een zelfstandig woontraject vaak moeilijk. Het lijkt soms zelfs onmogelijk. Huisvesting komt bij zorginstellingen en maatschappelijke organisaties meestal pas ter sprake als men er van overtuigd is dat de cliënt er zelf aan toe is. Vaak worden er eisen gesteld die niet passend en reëel zijn voor deze doelgroep en/of niet aansluiten bij hun hulpvraag. Wij zijn er van overtuigd dat een alternatieve aanpak mogelijk wél werkt voor deze doelgroep. Housing First kan een belangrijke rol spelen om deze mensen een kans binnen de maatschappij te geven.

Voor wie?

Housing First is in 2015 gestart in de regio Parkstad en is bedoeld voor mensen:

  • al dan niet met een psychiatrische stoornis en/of een zorgmijdende houding;
  • die dak- en/of thuisloos zijn;
  • die niet geschikt zijn voor groepswonen.

Hoe werkt het?

De cliënt meldt zich samen met zijn begeleider aan. Vervolgens vindt er een intakegesprek plaats met de cliënt.

Hierna wordt er, in tegenstelling tot andere begeleidingsvormen, geen plan gemaakt of geschreven waar de cliënt aan moet voldoen. Er wordt enkel gekeken of de cliënt zelfstandig een woning wil gaan bewonen. Vervolgens wordt er direct naar een passende woning gezocht onder drie basisvoorwaarden:

  • geen overlast veroorzaken;
  • te allen tijde de deur openmaken;
  • het bankpasje inleveren.

Pas na plaatsing gaan medewerkers van Housing First op een zeer laagdrempelige manier aan de slag om de hele situatie van de cliënt in kaart te brengen.

Aanmelden

De cliënt kan zich, samen met zijn begeleider aanmelden met behulp van het aanmeldformulier.

Meer informatie

Heb je hier vragen over? Of ben je je op zoek naar meer informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 707 76 00 of per e-mail: housing@levantogroep.nl. Of vul het online reactieformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Landelijk platform Housing First
Housing First (Parkstad en Maastricht) is toegelaten tot het landelijk platform Housing First, dat geïnitieerd is door de Academische werkplaats OGGZ & Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg.

Aanhef*


Deel deze pagina