LEVANTO jongeren

Aangeboden door RIBW H&M

LEVANTO jongeren  is een woon- en begeleidingstraject in Zuid-Limburg, speciaal voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar met een psychische kwetsbaarheid en/of multi-problematiek, die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben om zelf hun leven weer in balans te krijgen.

Er kunnen tal van redenen zijn waarom een jongere de grip op zijn of haar leven kan kwijtraken: problemen thuis of op school, (foute) vrienden, psychiatrische- of gedragsproblematiek en/of verleidingen zoals gamen, drugs en alcohol. LEVANTO jongeren helpt hen op weg terug naar een stabiel en gelukkig leven. De regie ligt altijd bij de jongere zelf; hij of zij moet gemotiveerd zijn om zelfstandig(er) te worden, psychische beperkingen te leren hanteren en, net als iedereen, een zinvolle rol in de samenleving te vervullen.

Krachtwerk
Aan de hand van de methodiek 'Krachtwerk' gaan we, samen met elke jongere, op zoek naar zijn of haar eigen kracht, waarbij we niet focussen op problemen en wat iemand níet (meer) kan, maar juist de nadruk leggen op wat iemand wél zelf kan of kan leren. En dan hebben we het niet alleen over woonvaardigheden, maar ook over dag-/nachtritme, structuur, school, werk, familie, vrijetijd en sociale en praktische vaardigheden. Jongeren doorlopen bij ons een aantal fasen; van een beschermde woongroep waar ze samen met een aantal andere jongeren wonen en begeleid worden, tot aan zelfstandig wonen en huren, al dan niet met begeleiding in de eigen woonomgeving. Wij hanteren daarbij altijd deze stelregel: we ondersteunen zoveel als nodig en laten los waar kan. Hierbij betrekken wij zoveel mogelijk de mensen die voor de jongere in kwestie belangrijk zijn, zoals de ouders en andere familieleden of naasten. Indien nodig schakelen wij voor specifieke hulp- of zorgvragen de deskundigheid in van één van onze samenwerkingspartners.

Speerpunten ondersteuning
Ons ondersteuningstraject naar zelfstandigheid kan alleen dan succesvol zijn, als de jongeren zelf actief meewerken aan hun persoonlijke doelen, zich openstellen voor begeleiding en zich houden aan gemaakte afspraken. Zo maken we vanaf dag één de afspraak dat elke jongere een minimum aantal uren zinvolle daginvulling moet hebben in de vorm van (on)betaald werk, scholing of maatschappelijke participatie in de buurt. Kan de jongere dit niet zelf invullen, dan kan hij of zij deelnemen aan een programma dat wij aanbieden. Samen bouwen we vervolgens het aantal uren steeds verder uit, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met ieders persoonlijke wensen, talenten en vaardigheden.

Doel
Het bieden van een veilige, beschermde woonomgeving voor jongeren die tijdelijk opvang en ondersteuning nodig hebben en er alleen voor staan. Door middel van gerichte trainingen en ondersteuning wordt in fases toegewerkt naar zelfredzaamheid, eigen kracht en zelfstandigheid.

Voor wie
LEVANTO jongeren is bedoeld voor jongeren tussen 16 en 27 jaar.

Ondersteuningsaanbod
Onze ondersteuning omvat zoal:

  • veilige, beschermde woonvoorziening, specifiek voor jongeren;
  • aanbieden van vaste dagstructuur;
  • inventariseren van ondersteuningsbehoefte en opstellen van begeleidingsplan;
  • aanleren en stabiliseren van woonvaardigheden;
  • ondersteuning op gebied van scholing en toekomstgerichte trainingen;
  • stabiliseren sociaal netwerk;
  • ondersteuning bij verslavingsproblematiek;
  • zinvolle dagbesteding;
  • omgaan met geld.

In de deze folder vind je meer informatie over LEVANTO jongeren.

Heb je hier vragen over? Vul dan onderstaand reactieformulier in of stuur ons een e-mail. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Aanhef*

Hoe heb je ons gevonden?*


Deel deze pagina