Meerzorg (somatisch)

We worden tegenwoordig allemaal steeds ouder. Ook mensen met een psychiatrische aandoening leven langer en krijgen op latere leeftijd, net als jij en ik, vaak te maken lichamelijke en medische klachten. Naast de behoefte aan (langdurige) psychiatrische ondersteuning ontstaat dan de behoefte aan verzorging en verpleging (somatische zorg).

Doel
Het scheppen van een veilige woonomgeving met 24-uurs ondersteuning voor mensen bij wie naast psychiatrische en/of psychosociale ondersteuning, ook behoefte ontstaat aan verzorging en/of verpleging.

Voor wie
Meerzorg is bedoeld voor (ouder wordende) cliënten met psychiatrische en/of psychosociale problematiek die daarnaast een duidelijke toename hebben in somatische zorgvragen (verpleging en verzorging).

Ondersteuningsaanbod
Ons ondersteuningsaanbod omvat zoal:

  • aanbieden van een vaste dagstructuur;
  • beschermde woonomgeving;
  • verpleegzorg;
  • verzorging;
  • ondersteuning bij activiteiten in het dagelijks leven;
  • dagbesteding (indien mogelijk).

In de regio Parkstad is momenteel op locatie Vroenhof een voorziening voor Meerzorg ingericht. In de regio Maastricht & Heuvelland is in samenwerking met Envida een vergelijkbare voorziening ingericht op locatie Koepelhof.

Heb je hier vragen over? Vul dan het online reactieformulier in of stuur een e-mail naar intake@levantogroep.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Aanhef*

Hoe heb je ons gevonden?*

 


Deel deze pagina