Aandacht voor kinderen

Kinderen die getuige zijn geweest van geweld in huis kunnen problemen krijgen. Kleine kinderen gaan bijvoorbeeld slecht slapen en eten. Grotere kinderen gaan zich bijvoorbeeld terugtrekken of doen het slecht op school. In onze opvang is er daarom veel aandacht voor kinderen.

Gesprekken met kinderhulpverleners

Speciale kinderhulpverleners hebben met elk kind apart gesprekken. Voorbeelden van dingen die ze met het kind bespreken:

  • Wat is er gebeurd? Wat heb je gezien en gehoord? Hoe voelde je je toen?
  • Hoe gaat het op school?
  • Welke mensen zijn belangrijk voor je? Kunnen zij je helpen?
  • Wat wil je graag? Hoe kun je dit doen?
  • Wie kan jou daarbij helpen?

De kinderhulpverlener schrijft de uitkomsten van deze gesprekken op in een plan. Dit plan bestaat eigenlijk uit een aantal afspraken die de hulpverlener samen met het kind, de moeder en eventueel de vader maakt. Samen gaan ze de dingen doen die zijn afgesproken. Een voorbeeld van een afspraak is dat de kinderen één keer per week met papa bellen.

Structuur

Structuur is belangrijk voor kinderen. Daarom zorgen we ervoor dat de oudere kinderen bijna meteen naar de basisschool in de wijk kunnen. De kinderen tot 4 jaar kunnen iedere ochtend naar onze crèche. Voor de kinderen die naar school gaan, zijn er speciale middagprogramma’s. In onze tuin is er een apart gebouwtje voor de kinderen.

Deel deze pagina