HORIZON

Stichting Horizon

Stichting Horizon is in 1990 opgericht als vriendendienst voor mensen met een langdurig psychiatrische achtergrond die eenzaam zijn en behoefte hebben aan contact met iemand van buiten de psychiatrie. De groep mensen waar Stichting Horizon zich voor inzet is zelf niet in staat deze contacten te leggen en te onderhouden.

De doelstelling van Stichting Horizon is het doorbreken/verminderen van eenzaamheid en maatschappelijk isolement en het bevorderen van maatschappelijke participatie van mensen uit bovengenoemde doelgroep.

Stichting Horizon doet dat door vrijwilligers te werven en in te zetten bij mensen die behoefte hebben aan een Horizon-vrijwilliger en deze contacten ook goed te begeleiden vanuit de stichting. Werkgebied van Stichting Horizon is geheel Zuid-Limburg.  

Er zijn twee verschillende soorten vrijwilligers die door Stichting Horizon worden ingezet: Horizon-maatjes en zorgvrijwilligers. Dat wat vrijwilligers doen is een aanvulling op datgene wat professionals doen. Vrijwilligers worden dus niet ingezet om het werk van professionals te vervangen. Wél werkt Stichting Horizon samen met professionals die cliënten ondersteunen om de contacten en vrijwillige inzet zo goed mogelijk te laten verlopen, zowel in het belang van de cliënt als van de vrijwilliger.

Horizon-maatjes

Sinds 1990 zet Stichting Horizon al Horizon-maatjes in. Dat zijn vrijwilligers die één keer in de twee weken met een vaste cliënt afspreken om samen een eenvoudige sociale activiteit te ondernemen om zodoende eenzaamheid en sociaal isolement te verminderen.

Het gaat daarbij dus om een 1-op-1 contact van mens tot mens waarbij elkaar accepteren zoals je bent, samen je best doen voor een geslaagd contact en wederzijds respect heel belangrijk zijn.

Sociale activiteiten die maatjeskoppels tweewekelijks ondernemen zijn bijvoorbeeld: samen een wandeling maken, samen de stad ingaan, samen ergens koffie drinken, samen een spelletje doen, samen een praatje maken.

Horizon-maatjes worden ingezet bij cliënten uit de doelgroep die voldoen aan de toelatingscriteria. Het maakt daarbij niet uit door welke professionele organisatie de cliënt wordt begeleid:

Zorgvrijwilligers

Sinds kort worden ook zorgvrijwilligers in een 1-op-1 contact ingezet bij cliënten van de Levantogroep met een eenvoudige, praktische ondersteuningsvraag die ook vanuit de informele zorg (vrijwilligers) kan worden opgepakt.

Bijvoorbeeld: samen boodschappen doen, samen een stuk eenvoudige administratie oppakken, samen oefenen met de computer, samen naar een arts of ziekenhuis gaan, etc.

Doelstelling van de inzet van een zorgvrijwilliger is niet om het vóór de cliënt te doen, maar om het samen mét de cliënt te doen met als insteek dat na verloop van tijd de cliënt het (voor een deel) zélf kan doen. Het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt speelt een grote rol bij de inzet van een zorgvrijwilliger.

De inzet van een zorgvrijwilliger is doorgaans van tijdelijke aard: als het doel is bereikt, is de inzet niet meer nodig en wordt het afgesloten.

Daarnaast kunnen vrijwilligers die daarin belangstelling hebben ook worden ingezet binnen een Levanto-voorziening als bijvoorbeeld een afdeling of een woonvorm. Deze vrijwilligers worden ingezet als bijv. gastvrouw/gastheer, kunnen helpen bij koffiemomenten, een wandeling maken met één of meerdere cliënten en vooral bij het geven van een stuk persoonlijke aandacht aan cliënten. Het kan daarbij dus zowel om groepsactiviteiten als om een 1-op-1 contact gaan, al naar gelang de behoefte vanuit de cliënt of de groep cliënten binnen de desbetreffende Levanto-voorziening.

Wilt u meer weten over Stichting Horizon?

Bovenstaande informatie is uiteraard beperkt en op onze nieuwe website waaraan momenteel hard wordt gewerkt staat nog veel meer informatie. Totdat deze nieuwe site nog niet beschikbaar is kunt u geheel vrijblijvend tijdens kantooruren contact opnemen voor meer informatie met het regiokantoor van Stichting Horizon in uw regio:

Regio Heerlen/Parkstad

Coördinatoren: Dionie Steinen en Annemiek Vandenhove

Telefoon: 045-5716400

E-mail:  horizon.heerlen@levantogroep.nl

Regio Maastricht/Heuvelland

Coördinatoren: Cindy Custers en Marco Piëtte

Telefoon: 043-3621567

E-mail:   horizon.maastricht@levantogroep.nl

Regio Sittard/Westelijke Mijnstreek

Coördinatoren: Ankie Linssen en Suzanne Eijkenboom

Telefoon: 046-4587975

E-mail:   horizon.sittard@levantogroep.nl

Wilt u misschien vrijwilliger worden bij Stichting Horizon?

Dan nodigen wij u van harte uit om vrijblijvend contact op te nemen met de Horizon-coördinatoren in uw regio voor meer informatie. Zie het overzicht van regio-kantoren hierboven. De coördinatoren voorzien u heel graag van meer informatie over wat het inhoudt om vrijwilliger te worden of te zijn bij Stichting Horizon.

Bent u cliënt of begeleider/hulpverlener en wilt u meer weten wat Stichting Horizon voor uzelf of uw cliënt zou kunnen betekenen of hoe dat in zijn werk gaat?

Ook u bent van harte uitgenodigd contact op te nemen met het Horizon-kantoor in uw regio voor meer of aanvullende informatie over bijvoorbeeld voorwaarden, aanmelding, etc. Zie het overzicht van regio-kantoren hierboven voor contact-informatie.

Deel deze pagina