Cliëntenraad

De Cliëntenraad (ccr) is ons formele inspraak- en medezeggenschapsorgaan voor cliënten.

Wij stimuleren cliënten om via een Cliëntenraad actief mee te denken, mee te praten en te adviseren over zaken die cliënten en onze organisatie aangaan. De Cliëntenraad behandelt altijd zaken die voor alle (of een groep) cliënten van belang zijn. Het gaat dus nooit om het individuele belang of een klacht van één cliënt.

Onze Cliëntenraad:

  • brengt gevraagd of ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur;
  • maakt zich sterk voor de rechten van cliënten;
  • maakt zich sterk voor inspraak en medezeggenschap;
  • volgt de landelijke en regionale ontwikkelingen in de GGZ en Opvang.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor de cliëntenraad? Bekijk dan de folder,
bel 06 - 43 87 30 36 of stuur een e-mail naar: ccr@levantogroep.nl.

Deel deze pagina