Privacy en gegevensbescherming

Wij hechten grote waarde aan de privacy en gegevensbescherming van onze cliënten, medewerkers en overige relaties. Daartoe hebben wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Functionaris voor Gegevensbescherming in dienst die zich binnen LEVANTOgroep bezighoudt met en toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

De Functionaris voor Gegevensbescherming houdt zich binnen LEVANTOgroep onder meer bezig met:

  • (intern) toezichthouden;
  • het maken van inventarisaties m.b.t. gegevensverwerking;
  • het bijhouden van meldingen m.b.t. gegevensverwerkingen in het register van verwerkingen;
  • het afhandelen van in- en externe vragen en klachten m.b.t. gegevensverwerking;
  • het ontwikkelen van interne regelingen;
  • het adviseren over technologie en beveiliging (privacy en gegevensbescherming);
  • het opstellen van een gedragscode m.b.t. privacy en gegevensbescherming.

De Functionaris voor Gegevensbescherming vormt als intern adviseur en toezichthouder (gevraagd en ongevraagd) het aanspreekpunt voor alle vragen, opmerkingen, meldingen en klachten met betrekking tot Privacy en Gegevensbescherming.

Heb je hier vragen over, wil je een mogelijk datalek melden of zoek je specifieke informatie over privacy en gegevensbescherming? Stuur dan een e-mail naar: gegevensbescherming@levantogroep.nl. Onze Functionaris voor Gegevensbescherming (Matias Kruyen) neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Deel deze pagina