Vertrouwenspersoon Jeugd

Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van het AKJ krijgen. 

Het AKJ is onafhankelijk en zelfstandig. En ze hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams.

Je kunt bij het AKJ terecht met een vraag, voor een advies, als je een klacht hebt of wanneer je een gesprek met een vertrouwenspersoon wilt.

Wil je een klacht indienen? Dan kun je terecht bij de klachtenfunctionaris.

Meer informatie vind je op: www.akj.nl

Deel deze pagina