Symposium Autismenetwerk Zuid-Limburg

Van: 25.06.2018 @ 17:00
Tot: 25.06.2018 @ 21:00

Op maandag 25 juni 2018  presenteert het Autisme Netwerk Zuid-Limburg zich met een symposium  in het gemeentehuis van Maastricht, Mosae Forum 10.


Om 16.45 uur beginnen we met een inloop en vanaf 17.00 uur is er voor iedereen een lichte maaltijd beschikbaar.

Om 17.30 start het symposium met een inleiding door Tof Thissen.

Daarna zijn er twee workshoprondes met de volgende onderwerpen:

  • Workshop 1   Autismebeleving/hulpverlening Jeugd
  • Workshop 2   Autismebeleving/hulpverlening WMO
  • Workshop 3   Overgang van jeugd naar WMO/verlengde jeugdhulpverlening en WMO
  • Workshop 4   Samen ervaren, verbinden en meedoen
  • Workshop 5   Overgang Passend Onderwijs-Voortgezet Onderwijs
  • Workshop 6   Speciaal onderwijs  en vroeg signalering binnen het basisonderwijs
  • Workshop 7   Werk voor mensen met autisme
  • Workshop 8   Ervaringsdeskundigheid
  • Workshop 9   Diagnostiek
  • Workshop 10 Verstandelijk beperkt en autisme WLZ 

Op de aanmeldpagina voor het symposium (zie verder) staat een beschrijving van de inhoud per workshop.

De eerste workshopronde is van 18.00 tot 19.00 uur.
Daarna is er een pauze van 19.00 tot 19.45 uur.
De tweede workshopronde is van 19.45 tot 20.45 uur.
Om 20.45 uur sluit Tof Thissen het symposium af, gevolgd door een informeel samenzijn. 

Het symposium is bedoeld voor professionals en beleidsmakers van zorginstellingen, scholen en gemeenten.
Deelname is gratis.


Wil je erbij zijn?

voor aanmelding en workshopkeuze.


Bevestiging inschrijving

Na het invullen en verzenden van de gegevens op deze pagina ontvang je direct een bevestiging. Ongeveer een week voor het symposium volgt nogmaals een bevestiging met daarbij de definitieve indeling van de workshops en de ruimtes waar deze plaatsvinden. Bij deze bevestiging ook de parkeerplaatsen die op maandag 25 juni beschikbaar zijn in de omgeving van het Gemeentehuis Maastricht (Mosae Forum 10).

Deel deze pagina