Methodiek 'Krachtwerk'

De LEVANTOgroep ondersteunt mensen om het heft in eigen hand te nemen en weer volwaardig mee te doen in de maatschappij. Een actieve deelname aan de samenleving is een belangrijke voorwaarde om tot een betekenisvol en zingevend leven te komen.

Ter ondersteuning van dit persoonlijk en maatschappelijk proces van herstel van de cliënt, maken onze medewerkers gebruik van de methodiek Krachtwerk (voorheen Herstelwerk).

Krachtwerk, ontwikkeld door Judith Wolf, is als methodiek o.a. gebaseerd op het krachtenmodel van Rapp en Goscha. Vanuit onderzoek, zowel in de maatschappelijke opvang als in de GGZ, is vastgesteld dat een krachtgerichte methodiek het beste aansluit bij het herstel van mensen met een levensontwrichtende ervaring. De methodiek Krachtwerk ondersteunt het herstelproces van de cliënt zo optimaal mogelijk. Het methodisch werken volgens Krachtwerk is voor onze organisatie een essentieel onderdeel van de geboden kwaliteit van de begeleiding. De afspraak is dat iedere cliënt begeleid wordt volgens deze methodiek.

Al onze medewerkers zijn getraind in de Krachtwerk methodiek en focussen op een leven in balans voor iedereen; LEven VAN TOp tot teen.

Deel deze pagina