Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht van de LEVANTOgroep fungeert als groepsraad en houdt toezicht op het functioneren van het gehele concern en op het functioneren van de Raad van Bestuur die leiding geeft aan het concern. De Raad van Toezicht staat dit bestuur tevens met raad terzijde.

Per 1 januari 2018 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:

  • Dhr. J. Haazen, voorzitter
  • Mevr. R. Bosschaart
  • Mevr. V. Dirksen
  • Dhr. L. Urlings
  • Dhr. M. Janssen
  • Mevr. H. van Drie
  • Dhr. R. Kerff

Samenstelling Raad van Bestuur (foto):

  • Dhr. P. Schefman (voorzitter)
  • Mevr. M. Heffels (lid)

De bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voldoet aan de Wet normering Topinkomens. Een overzicht van de bezoldiging is opgenomen in onze jaarrekening.

Deel deze pagina