Keurmerk Betrokken Ondernemer voor LEVANTOgroep

07-12-2014

18 November jl. vond in Centre Céramique de vierde Maatschappelijke Beursvloer Maastricht plaats. LEVANTOgroep was één van de deelnemers aan deze beursvloer, waar in totaal maar liefst 250 matches werden gemaakt tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. LEVANTO ontving naar aanleiding van deze beursvloer het keurmerk ‘Betrokken ondernemer 2014’.

De Maatschappelijke Beursvloer is een evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld. Het gaat om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin des woords. Gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar op de beursvloer. Niet om er aandelen te verhandelen, maar om er met gesloten beurzen zoveel mogelijk matches tot stand te brengen.

Meer informatie over deze dag is te vinden op www.beursvloermaastricht.nl.

Deel deze pagina