• smartphone
  • beeldhorloge
  • laptop

LEVANTOgroep is In voor zorg!

17-03-2015

De LEVANTOgroep bestaat uit de werkmaatschappijen RIMO, RIBW H&M, IMPULS, Horizon en Blijf
van mijn Lijf Parkstad. De organisatie biedt ondersteuning op gebied van Geestelijke Gezondheidszorg
en Maatschappelijke Opvang in Zuid-Limburg. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld tijdelijke (crisis)opvang, begeleid wonen en ondersteuning thuis. De hulpverlening is altijd gericht op herstel; ondersteunen waar nodig en loslaten waar kan. De organisatie telt circa 1.400 cliënten en 293 FTE.

De organisatie is één van de deelnemers aan de Thematranche Technologie. Reden hiervoor zijn de recente wijzigingen in de zorg, waaronder de overgang van AWBZ naar Wmo. Deze wijzigingen gaan gepaard met flinke bezuinigingen, waardoor de organisatie genoodzaakt is om dezelfde zorg te bieden met minder geld. Daarbij wordt de inzet van eHealth als een oplossing gezien. Tijdens het In voor zorg-traject zal De LEVANTOgroep de pijlen richten op de implementatie van beeldbellen.

Het uitgangspunt is dat eHealth meerwaarde moet bieden voor zowel de cliënt, de begeleider en de organisatie en haar partners. Bij de implementatie wordt ook telkens gekeken of er vanuit deze 4 perspectieven gezien een bijdrage is. Verder gaat het niet om het beeldbellen als doel, maar als middel. Met dit middel wil de organisatie de volgende doelen bereiken:

  • Beeldbellen wordt integraal onderdeel van de dienstverlening.
  • Ontwikkeling en implementatie wijkportaal.
  • Ontwikkeling Persoonlijk Gezondheidsdossier
  • Bevorderen zelfredzaamheid op basis van eHealth.

In voor zorg! ondersteunt de organisatie bij het traject. Dit wordt onder andere gedaan door Tips en Tools, advies geven op het gebied van de implementatie van het wijkportaal en een goede analyse van de huidige projectopzet. Daarnaast wordt er bestaande kennis gedeeld en aangeboden in workshops voor de interne projectleider van de organisatie. Daar is ook de mogelijkheid om met andere organisaties te sparren, die een vergelijkbaar traject doen.

Bron: http://www.invoorzorg.nl/ivz/deelnemer-De-LEVANTOgroep-is-In-voor-zorg.html

Deel deze pagina