Positieve gezondheid en geldstress

18-12-2018

Nadja Jungmann, trainer en lector schulden & incasso van de Hogeschool Utrecht, gaat op deze avond in op de doorwerking van geldzorgen op onze gezondheid en welzijn, en de wijze waarop aanhoudende geldstress een negatieve wissel trekt op ons gedrag. Ze behandelt actueel wetenschappelijk onderzoek, dat verklaringen aandraagt voor de gijzelende werking van problematische schulden en armoede. In dat kader zal Nadja Jungmann uitleggen hoe het komt dat aanhoudende geldstress eraan bijdraagt dat mensen meer bij de dag gaan leven, meer moeite hebben om doelen te bereiken en om hun emoties en verlangens te reguleren.

Naast een theoretische analyse zal Nadja Jungmann ook concreet ingaan op de betekenis van de wetenschappelijke inzichten over de effecten van geldstress. Ze zal ingaan op wat de kenmerken zijn van stress-sensitieve dienstverlening en de relatie met Positieve Gezondheid. Doelgroep van de inspiratiesessie is: vrijwilligers, schuldeisers zoals woningcorporaties, publieke dienstverleners zoals wijkteams, schuldhulpverlenende organisaties en gemeenten als uitvoerder van de bijstandswet. De vraag is wat wij kunnen doen om mensen die leven in aanhoudende geldstress meer kansen te bieden op succes. Tijdens de inspiratiesessie zal ook voldoende ruimte zijn om voorbeelden uit de praktijk met elkaar te bespreken en te delen.

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze inspirerende bijeenkomsten. De inspiratiesessies worden georganiseerd door het Actiecentrum Limburg Positief Gezond en de toegang is gratis. U kunt zich aanmelden via deze link:   

Maandag 7 Januari bij het LEFteam
Elisabeth Strouvenlaan 51A, 6214 AX Maastricht
19.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 18:45 uur

Dinsdag 15 Januari bij de Graasj Roermond
Knevelsgraafstraat 21, 6041 GP Roermond
19.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 18:45 uur

Maandag 21 Januari bij Beej Benders
Monseigneur Nolensplein 54 Venlo
19.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 18:45 uur

Deel deze pagina