Nieuw convenant WijkLeerbedrijf Landgraaf

11-06-2018

Onlangs hebben de samenwerkende partners in het WijkLeerbedrijf Landgraaf een convenant getekend voor voortzetting van het WijkLeerbedrijf. Wethouder Schiffelers toonde zich enthousiast over het project: “Mooi te zien dat het WijkLeerbedrijf voor zowel student als bewoner een win-win-situatie oplevert. De bewoner krijgt ondersteuning, kan daardoor langer thuis blijven wonen of is minder eenzaam; de student krijgt veel waardering voor zijn of haar inzet, hetgeen van invloed is op de persoonlijke ontwikkeling en het behalen van het diploma.”

Brede inzet

Vanuit het WijkLeerbedrijf zetten werkzoekenden en mbo-deelnemers zetten zich in heel Landgraaf in voor wijkbewoners door het vervullen van hulp- en ondersteuningsvragen. Soms doen zij licht huishoudelijk werk zoals wassen en strijken of gaan samen met wijkbewoners boodschappen doen. Maar ook ondersteunen zij bij dementerende of zieke ouderen thuis of begeleiden ouderen bij activiteiten in de wijk, helpen bij participatie-activiteiten in de wijk, bieden hulp in drukke gezinnen, koken samen maaltijden en begeleiden mensen naar het ziekenhuis.

Samenhang in de wijk

De hulp vanuit het WijkLeerbedrijf ondersteunt wijkbewoners daar waar mantelzorg en inzet van vrijwilligers niet toereikend is. Dit geeft mensen de mogelijkheid langer zelfstandig thuis te blijven wonen en dringt de eenzaamheid van mensen in de wijk terug. De samenwerking met vrijwilligers en mantelzorg heeft als belangrijk neveneffect de activering van de wijk, meer sociale cohesie en een gevoel van bijdrage aan de eigen samenleving. Ook is er steeds vaker sprake van een wederkerigheid: dat wil zeggen dat degene die hulp ontvangt ook iets kan doen voor de student. Bijvoorbeeld leren haken, een vreemde taal leren of hulp bij opdrachten.

Heeft u ook een ondersteuningsvraag?

Het WijkLeerbedrijf sluit haar deuren van 14 juli tot en met 2 september vanwege de zomervakantie. In de week van 3 september starten de stages en de hulp in de wijk weer. Tijdens de zomers is het WijkLeerbedrijf gewoon bereikbaar voor nieuwe aanvragen. U kunt een e-mail sturen naar: landgraaf@wijkleerbedrijf.nl of bellen met (06) 19 21 41 61.

In het  convenant  spreken de partners de intentie uit om de convenantperiode te gebruiken om te komen tot een structurele, duurzame inbedding van het WijkLeerbedrijf Landgraaf binnen de ‘nulde’ en eerste-lijnsvoorzieningen in Landgraaf. Het WijkLeerbedrijfs is een project van Arcus, MeanderGroep, LEVANTOgroep, Radar, Calibris Advies en de gemeente Landgraaf.

Deel deze pagina