Ondertekening convenant Surinameplein/Achter de Haesen Landgraaf

28-07-2015

Dinsdag 14 Juli werd de samenwerking tussen Mondriaan, Citaverde College, gemeente Landgraaf en LEVANTOgroep officieel bekrachtigd middels het ondertekenen van een convenant. Dit betekent dat we voor de komende periode deze unieke samenwerking zullen voortzetten.

Clienten krijgen een vorm van arbeidsmatige dagbesteding in het groen aangeboden in combinatie met een opleiding vanuit het Citaverde College, die wordt bekostigd door de gemeente. Het betreft een niveau 1 of 2 opleiding, die cliënten goede mogelijkheden biedt om de volgende stap op de participatieladder te zetten.

De praktijk wordt begeleid door twee enthousiaste professionals, Saskia Webber van Mondriaan en Wim Koumans van LEVANTOgroep. Zij bieden ook tijdens de lessen een stukje ondersteuning. Vanaf september is er weer ruimte voor nieuwe inschrijvingen!

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar esme.kock@levantogroep.nl.

Deel deze pagina