Op naar De Nieuwe GGZ

29-11-2017

De zorg voor mensen met psychische problemen in Zuid-Limburg is goed maar er zijn verbeteringen mogelijk. Niet altijd krijgt iedereen de zorg die op dat moment nodig is en afstemming tussen de verschillende zorgdisciplines en organisaties kan beter en effectiever. Ook is geconstateerd dat de GGZ en daarmee de psychiatrische patiënt nog te veel buiten de maatschappij staat en vooral vanuit een medisch model wordt benaderd. Daardoor wordt onvoldoende appèl gedaan op de gezonde kant van het individu en zijn of haar maatschappelijke en sociale omgeving. Om los te komen van die beperkende benadering wordt in Zuid-Limburg de zogenoemde Nieuwe GGZ ontwikkeld. Om die Nieuwe GGZ vorm en inhoud te geven gaan de betrokken instellingen een samenwerkingsverband  aan.

Bestuursvoorzitter Paul Schefman ondertekent samenwerkingsovereenkomst

De Nieuwe GGZ

Het uitgangspunt van De Nieuwe GGZ is dat de cliënt centraal staat en de hoofdrol speelt in het persoonlijk herstelproces. Belangrijke basis is het model Positieve Gezondheid. Gezondheid wordt daarin niet louter opgevat als het (volledig) vrij zijn van gezondheidsklachten, maar vooral ook als het vermogen om met problemen in het leven om te gaan. De nieuwe benaderingswijze richt zich, naast het behandelen van de symptomen, op het versterken van de persoonlijke weerbaarheid en maatschappelijke participatie. Dit krijgt vorm in een op maat gesneden, geïndividualiseerd herstel samen met zorgverleners. Maar nadrukkelijk ook in de eigen omgeving van de cliënt, samen met mensen uit die sociale omgeving.

Ambities

De ambitie van De Nieuwe GGZ  in Zuid-Limburg is om in een gezamenlijk meerjarenbeleid inhoud te geven aan een geestelijke gezondheidszorg die effectief ondersteunt in de balans tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid en dit zo veel als mogelijk uitvoert in de eigen omgeving. De samenwerking met andere maatschappelijke voorzieningen en naasten zijn daarbij cruciaal. Expliciet wordt uitgesproken dat de Nieuwe GGZ in Zuid-Limburg inspirerend  voor de rest van Nederland wil zijn. 

De Nieuwe GGZ in Zuid-Limburg is een samenwerking van Maastricht UMC+, LEVANTOgroep, Mondriaan GGZ,  Meditta,  HOZL, Leger des Heils, Virenze, Stichting ZIO,  Zuyderland en Huis voor de Zorg. De samenwerkingsovereenkomst werd op 22 november 2017 ondertekend.

Deel deze pagina