Professionalisering inkoopbeleid

08-05-2018

In nauwe samenwerking met Het NIC werd de afgelopen maanden bij de afdeling Facilitair van LEVANTOgroep hard gewerkt aan een professionaliseringsslag van de inkoop.

Het nieuwe inkoopbeleid dat onlangs officieel werd vastgesteld, bestaat uit uitgangspunten die richtinggevend zijn voor inkoopvraagstukken binnen de organisatie. Naast het inkoopbeleid stelden LEVANTOgroep en het NIC een inkoopplan, een inkoopkalender, het inkoopproces en een contractanalyse op waarmee de inkoop bij LEVANTOgroep naar een hoger -centraal- niveau getild wordt.

Deel deze pagina