Vacature: Woonondersteuner nachtdienst

24 uur per week


Iets kunnen betekenen voor kwetsbare mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Zodat zij weer van het leven kunnen genieten. In balans kunnen komen. Samen met jou maken wij ons sterk voor een leven in balans. In een organisatie waar je de ruimte krijgt om te groeien; als cliënt én als medewerker.

LEVANTOgroep biedt ondersteuning op gebied van geestelijke gezondheids en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg. Zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en vol zelfvertrouwen deel uit kunnen maken van de samenleving. Zoveel mogelijk op eigen kracht.


FUNCTIEKENMERKEN:

Het ondersteunen van cliënten (individueel of in groepen) op het gebied van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL) met als doel de zelfredzaamheid van de cliënt te verhogen dan wel zo lang mogelijk op peil te houden. De diensttijd is van 23.15 tot 7.45, daarbij werkt de woonondersteuner zelfstandig. Er wordt gewerkt vanuit een methodiek die uitgaat van de eigen kracht van de cliënt.

HOOFDTAKEN:

 • Treedt op als eerste aanspreekpunt voor de cliënten op de locatie; biedt op verzoek van de cliënt zo nodig praktische hulp.
 • Stemt bij het begin van de dienst af met collega’s over de overdracht, maakt afspraken over uit te voeren activiteiten tijdens de dienst.
 • Signaleert crisis en calamiteiten, handelt deze protocollen af of neemt zo nodig contact op met bereikbaarheidsdienst.
 • Neemt samen met de cliënt actief deel aan het realiseren van een aangenaam woonklimaat.
 • Is medeverantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van de cliënt.
 • Vervult een signaleringsfunctie binnen de woonvorm.
 • Rapporteert conform de geldende procedures in het elektronisch cliënten dossier.

JOUW KENMERKEN

 • Je beschikt over een relevant en afgerond diploma op minimaal MBO-niveau 3
 • Naast dat je sociaal en integer bent is een krachtgerichte werkhouding voor jou vanzelfsprekend.
 • Je kan goed omgaan met conflicten en weerstand en je hebt een de-escalerende wijze van communiceren.
 • Je bent proactief en in staat autonoom te handelen in adhoc-situaties.
 • Je hebt goede automatiseringskennis.

OVERIGE INFORMATIE

Het betreft een functie voor 24 uur per week. Salaris is conform cao Sociaal Werk (voorheen cao W&MD) schaal 4 (€ 1.848,- / € 2.541,- o.b.v. 36 uur). Wij bieden een arbeidsovereenkomst aan voor 12 maanden. Aansluitend kan, bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde organisatorische omstandigheden, een verlenging tot de mogelijkheden behoren.

Solliciteren kan rechtstreeks via deze onderstaande link: https://levantogroep.onlinevacatures.nl/vacature/solliciteren/88912.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling HR, telefoonnummer; 088-707 76 00.

Deel deze pagina