Werkmaatschappijen

RIMO
RIMO biedt opvang en begeleiding op maat aan mensen in de regio Parkstad, die door persoonlijke problemen of omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn om volwaardig mee te doen in de samenleving.
Lees meer
RIBW H&M
RIBW H&M biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen, voor wie zelfstandig leven voor korte of langere tijd moeilijk is.
Lees meer
IMPULS
Impuls is een algemeen opvangcentrum in Maastricht voor mensen in acute huisvesting- en/of psychosociale nood. Impuls biedt dag- en nachtopvang, dat wil zeggen: een gastvrij en veilig onderdak én begeleiding.
Lees meer
HORIZON
HORIZON is een vriendendienst voor mensen die door hun psychiatrische ziekte weinig sociale contacten hebben en daardoor eenzaam zijn.
Lees meer
BLIJF VAN MIJN LIJF PARKSTAD
Blijf van mijn Lijf Parkstad is dé plek waar volwassenen die te maken hebben met huiselijk geweld en hun kinderen terecht kunnen voor opvang, hulp en nazorg. Vrouwen en kinderen kunnen we direct opnemen, op een open en laagdrempelige manier.
Lees meer