RIBW H&M

RIBW Heuvelland & Maasvallei begeleidt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen in de regio’s Maastricht - Heuvelland en Westelijke Mijnstreek,voor wie zelfstandig leven voor korte of langere tijd moeilijk is. Wij richten ons daarbij op herstel; we ondersteunen waar nodig en laten los waar kan.

Samen met de andere werkmaatschappijen van de LEVANTOgroep bieden wij ondersteuning op gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang in Zuid-Limburg. Zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij.

Zoveel mogelijk op eigen kracht.

Contactgegevens regiokantoren:

Regiokantoor Maastricht - Heuvelland           Regiokantoor Westelijke Mijnstreek
Akerstraat 8                                                            Wilhelminastraat 14
6221 CL Maastricht                                               6131 KN Sittard
T 043 - 3291507                                                  T 046 - 423 13 05

Bankrekeningnummer: NL72 INGB 0669 6804 19

RIBW H&M is HKZ gecertificeerd.

Deel deze pagina