2015. Het sociale domein kantelde. Voor ons stond het jaar in het teken van veranderen, nieuwe manieren van werken en samenwerken. De contouren van de nieuwe organisatie zijn duidelijk; de organisatie is klaar voor de omwenteling van het sociale domein. Trots zijn we op de resultaten die we bereikt hebben, ofwel met onze eigen toppers of met vereende krachten met onze samenwerkingspartners.

De highlights van 2015 én een doorkijk naar 2016.

Feiten & cijfers

Highlights

14 ambities en de omwenteling

De samenleving is aan grote veranderingen onderhevig, zo ook de zorg. Wij noemen het de omwenteling, gezien de omvang van alle maatschappelijke veranderingen en de invloed daarvan op ons dagelijks leven. In 14 ambities en onze animatiefilm leggen wij uit wat de omwenteling volgens ons betekent en hoe wij daar als organisatie mee omgaan.

Download de omwenteling (PDF)

Buurtplatformen

Op steeds meer plekken en in steeds meer buurten in Zuid-Limburg zijn wij actief op online buurtplatformen. Een buurtplatform is een gemakkelijk te bedienen website voor een moderne, betrokken buurt. Hiervoor zijn verbindingen tussen bewoners, verenigingen, winkeliers, ondernemers, scholen en zorgorganisaties van groot belang. Een online buurtplatform kan hieraan bijdragen.

Ontmoet elkaar

Vroenhof

We worden tegenwoordig steeds ouder. Ook mensen met een psychiatrische aandoening leven langer en krijgen op latere leeftijd te maken met lichamelijke en medische klachten. Hierdoor ontstaat dan behoefte aan verzorging en verpleging (somatische zorg), naast de psychiatriche ondersteuning. In 2015 is een aantal van onze oudere cliënten gehuisvest op locatie Vroenhof, een gedeelde locatie met Meander. Bewoners van Meander en Levanto ondersteunen elkaar waar mogelijk en er worden leuke gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

Lees meer

Beeldbellen

Hoe maak je zorg goedkoper, zonder in te leveren op kwaliteit én persoonlijk contact? Dat doen we door beeldbellen in te zetten als integraal onderdeel van onze begeleiding. Efficiënter werken, de zelfredzaamheid van cliënten vergroten en hen meer laten participeren in de maatschappij. Nick, Bennie, Wim en Nicole vertellen over hun ervaringen met beeldbellen.

Housing

Wij hechten aan leefbaarheid in de wijk en aan goede huisvesting. Daarom hebben we samen met het Leger des Heils het huisvestingsloket Housing First ingericht. Housing First geeft veelal kwetsbare en zorgmijdende dak- en thuisloze burgers een plek in de samenleving.

Housing Accomodations is in 2015 gestart in de regio’s Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. We waren al actief in de regio Parkstad. Door de samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en verschillende zorgorganisaties worden mensen begeleid om vanuit een (24 uurs) zorgomgeving een stap te zetten naar zelfstandig wonen. Monique Rozema is bemiddeld door Housing Accomodations en deelt haar ervaring.

Monique Rozema“Nadat ik uit huis ben gezet, kwam ik bij RIMO terecht. Na bijna twee jaar met ups en downs ben ik ingeschreven bij Housing Parkstad. Daar bleek dat ik bemiddeld kon worden naar een woning met begeleiding. Dat aanbod was overigens niet vrijbijvend, ik moest me aan een aantal voorwaarden houden. Er volgde een intakegesprek bij een woningcorporatie en inmiddels woon ik alweer een hele tijd in mijn eigen huisje. Ik ben Housing en de woningbouwcorporatie dankbaar voor mijn eigen woonplek, het heeft mijn leven veranderd. Iedereen krijgt te maken met tegenslagen, maar als je positief blijft en er zelf de schouders onder zet, kun je een mooi resultaat bereiken."

Dutch Street Cup

De Dutch Street Cup 2015 ging op 7 maart vliegend van start op de Markt in Maastricht. De Dutch Street Cup bestaat uit een reeks voetbaltoernooien voor teams uit de maatschappelijke opvang, maar is meer dan dat. Het toernooi is vooral een manier om de deelnemers te inspireren en vooruit te helpen. Voor velen is deelnemen aan de Dutch Street Cup een bevestiging dat alles langzaam maar zeker weer op de rit staat; ze zijn weer op de goede weg. De twee Maastrichtse teams bestaan uit cliënten van het Leger des Heils en LEVANTOgroep en vormden een sterk team. L1 doet verslag.

Youri Keulen

Maar liefs drie keer Nederlands Kampioen (NK Cross Triathlon Ameland, NK Duathlon Assen, NK Cross Duathlon Valkenburg), een 3e plaats op het Nederlands Kampioenschap Triathlon Veenendaal, een 9e plek op het EK in Spanje en een wereld uurrecord op de wielerbaan van Geleen. Het jaar 2015 is voor Youri Keulen zeer succesvol verlopen. Als een van de hoofdsponsoren van Youri zijn we supertrots op de prestaties van deze kanjer!

Volg Youri op zijn weg naar de top

Stigmania

“Aangrijpend herkenbaar en héééééél goed gespeeld. Proficiat met deze prachtige voorstelling, chapeau!”“Iedereen weet van vooroordelen veel, maar hoe hard dat aankomt”“Verrassend, inspirerend, indringend, geroerd, geraakt.”Slecht enkele reacties op de voorstelling STIGMANIA van LEVANTOneel. Onder leiding van regisseur Maurice de Bruijn speelden de acteurs diverse keren een amusante, treffende en soms ontroerende voorstelling over destigmatisering.

De hele voorstelling zien?

Impuls 20 jaar!

Vrijdag 29 mei 2015 vierde werkmaatschappij Stichting Opvangcentrum Impuls haar 20-jarig bestaan! Al sinds 1995 biedt Impuls dag- en nachtopvang in Maastricht in de vorm van een gastvrij, veilig onderdak met begeleiding. Dat bieden we aan volwassenen met of zonder kinderen die in acute huisvestings- en/of psychosociale nood verkeren. In de opgeknapte tuin van Impuls werd het jubileum feestelijk gevierd samen met bewoners, medewerkers en externe gasten.

In2Yourplace.kom

De jongeren van In2Yourplace.kom geven workshops aan leeftijdsgenoten (16+) op het Arcus College en bij ROC Leeuwenborgh. Beide scholen overwegen om deze workshop een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. De pilot werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Kansfonds en de Limburgse gemeenten. In2Yourplace.kom mocht staatssecretaris Martin van Rijn, burgemeester Sjraar Cox van de gemeente Sittard-Geleen en inmiddels oud-burgemeester Onno Hoes in 2015 verwelkomen voor een werkbezoek om met eigen ogen het preventief werken in de jeugdzorg te bekijken.

in2Yourplace.kom houdt je op je hoogte

Opleidingstraject Citaverde

Onze cliënten kunnen vanaf 2015 een opleiding volgen aan het Citaverde college. Het betreft een niveau 1 of 2 opleiding, die hen goede mogelijkheden biedt om de volgende stap op de participatieladder te zetten. De opleiding wordt aangeboden in combinatie met arbeidsmatige dagbesteding in het groen. De opleiding is een samenwerking tussen de gemeente Landgraaf, Citaverde Bedrijfsopleidingen, Mondriaan en LEVANTOgroep.

John Molema, Marlies Dreissen & Paul Schefman

Vooruitblik

Change
Populatiebekostiging, nieuwe GGZ, integraal zelfsturende teams, Versterkte Informele Zorg; enkele belangrijke ontwikkelingen in 2016. Om onze 14 ambities extra kracht bij te zetten is vanaf 1 januari 2016 een team van vijf medewerkers aangesteld: het ‘team change’. Zij richten zich zowel in- als extern volledig op de omwenteling. Intern ondersteunen zij de transformatie van de LEVANTOgroep naar de netwerkorganisatie die we voor ogen hebben. Extern zijn ze aan de slag met een aantal vernieuwende projecten en pilots die de omwenteling gestalte geven in de regio. Kijk mee naar 2016.’