Nieuwe website

In 2021 vernieuwden we www.levantogroep.nl. De nieuwe website weerspiegelt nu wie we zijn, wat we doen en hoe we dat doen. Onze organisatiepijlers ‘wonen in de wijk’, ‘zorg in de wijk’, ‘meedoen in de wijk’ & ‘samenwerkingen’ vormen daarom de hoofdstructuur van de website.

Kijken door de bril van onze websitebezoekers

Onze manier van schrijven is ook sterk veranderd. Voorheen schreven we vanuit het organisatieperspectief (inside-out) dit leverde vaak wollige en moeilijke teksten op. Op de nieuwe website schrijven we voor verschillende doelgroepen. Dit vraagt om te kijken vanuit hun perspectief (outside-in). Bij het schrijven over onze organisatie kijken we daarom door de bril van de bezoeker.

Nieuwe website

Aparte websitedelen die één geheel vormen

De website is daarom ook zo gebouwd dat alle groepen bezoekers via de homepagina direct hun weg vinden naar de websitedelen die voor hen interessant zijn.

Terug naar overzicht