Gezonde en sterke wijken

De cliënt centraal in zijn eigen vertrouwde omgeving.

Jaarbeeld LEVANTOgroep-NOVIzorg 2022

Locaties

  • Centraal bureau + 4 Regiokantoren
  • 21 Gemeentes
  • 72 Locaties
  • Maastricht & Heuvelland (27)
  • Midden-Limburg (1)
  • Parkstad (31)
  • Westelijke Mijnstreek (13)
  • Totaal (72)

Bekijk alle locaties van LEVANTOgroep

Bekijk alle locaties van NOVIzorg

Cijfers

52.409.000
Omzetcijfer LEVANTOgroep - NOVIzorg
   

Cliënten

LEVANTOgroep

2644
Zorg in de wijk
 
509
Wonen in de wijk
 
534
Meedoen in de wijk
 

Novizorg

458

Let op: de hierboven genoemde aantallen van LEVANTOgroep geven geen unieke cliënten weer, want iemand kan meerdere producten tegelijk afnemen.

Aantal unieke cliënten van LEVANTOgroep: 3561

Cliënttevredenheid

7,6
LEVANTOgroep
 
7,7
NOVIzorg
 

Medewerkers

Holding LEVANTOgroep-NOVIzorg

15,44
FTE
 
18
Medewerkers
 

LEVANTOgroep

463
FTE
 
574
Medewerkers
 
327
Vrijwilligers
 
8,1 %
Ziekteverzuim
 

NOVIzorg

46,8
FTE
 
62
Medewerkers
 
40
Vrijwilligers
 
6,5 %
Ziekteverzuim
 

Medewerkerstevredenheid

LEVANTOgroep

7,7
Tevredenheid
 
7,2
Werkgeverschap
 
7,8
Sociale veiligheid
 
7,7
Autonomie
 
7,4
Veranderingsbereidheid
 

Highlights

Organisatie

René Fontijn voorzitter Raad van Bestuur LEVANTOgroep – NOVIzorg

René Fontijn voorzitter Raad van Bestuur LEVANTOgroep – NOVIzorgRené Fontijn is per 1 oktober 2022 de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur van LEVANTOgroep - NOVIzorg.

René werkt bijna 30 jaar in de zorg en heeft diverse functies bekleed. Hij heeft ruime ervaring met het werken met en leidinggeven aan professionals binnen zorgorganisaties. Dit deed hij vanuit verschillende functies, en de laatste 6 jaren als manager zorg bij LEVANTOgroep.

“Het voelt als een eer om aan deze twee mooie, dynamische organisaties leiding te mogen geven” zegt René enthousiast. “De zorg is in beweging en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. Om hier samen met betrokken en bevlogen collega's, partnerorganisaties en samenwerkingsverbanden een rol in te mogen spelen is een voorrecht. Ik hoop dan ook dat we de ingeslagen weg de komende jaren samen voort gaan zetten.”

René volgde Paul Schefman (voorzitter RvB) en Wim Pécasse (lid RvB) op die per 1 oktober 2022 zijn teruggetreden als bestuurders.

Vierde jaar op rij ‘Beste Werkgever’

Vierde jaar op rij ‘Beste Werkgever’In mei 2022 werden de resultaten van het LEVANTOgroep medewerkersonderzoek 2021 bekend. De cijfers uit dit onderzoek waren ook dit keer zeer positief en daardoor mocht LEVANTOgroep voor het 4e jaar op rij het ‘Beste Werkgever-keurmerk’ voeren. Daar zijn we als LEVANTOgroep natuurlijk heel trots op!

We vinden het belangrijk dat in onze organisatie betrokken en bevlogen collega's werken, die met plezier naar hun werk gaan. Deze thema's hebben onder andere hoog gescoord in het onderzoek en dat waarderen we enorm.

Samenwerkingen

Samen bouwen aan integrale jeugdhulp

Ondertekening intentieverklaring Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg. Kortere wachtlijsten. Minder uithuisplaatsingen. Minder kinderen en jongeren die hoogspecialistische jeugdhulp nodig hebben. Meer oplossingen in de eerste lijn. Snelle toeleiding tot de juiste zorg op de juiste plek. En op termijn minder zorgkosten. Dat is wat LEVANTOgroep samen met ruim 20 andere Zuid-Limburgse organisaties in de jeugdhulp wil bereiken door nog nauwer samen te gaan werken. Daarom tekenden alle partijen van Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg op 10 mei 2022 een intentieverklaring. Paul Schefman deed dat namens LEVANTOgroep. Paul: ‘We willen gezamenlijk bouwen aan een integrale jeugdhulp, zonder schotten tussen de verschillende soorten ondersteuning en organisaties. Jeugdhulp die voortgezet kan worden, ook als de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt. Wanneer alle partijen én de gemeenten goed samenwerken, kunnen we de versnippering in de jeugdhulp tegengaan en de juiste zorg op de juiste plaats bieden. Hoe we dat gaan doen, geven we in gezamenlijkheid vorm. Het ondertekenen van de intentieverklaring is hiervoor een mooie, eerste stap.’

Ondertekening intentieverklaring Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg.

Nieuwe samenwerking Beschermd Thuis Parkstad

Nieuwe samenwerking Beschermd Thuis ParkstadIn 2022 hebben de 7 gemeenten in de regio Parkstad aangegeven dat het wenselijk is om Beschermd Wonen verder door te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. Ook willen ze een intensivering van de samenwerking tussen aanbieders onderling, alsook tussen gemeenten en aanbieders realiseren. Hiertoe is in 2022 een subsidietender uitgezet. Deze subsidie is aan het samenwerkingsverband Beschermd Thuis Parkstad gegund. In 2022 is er door betrokken partijen hard gewerkt aan de voorbereiding en implementatie zodat het samenwerkingsverband per 1 januari 2023 operationeel kon zijn. Binnen dit samenwerkingsverband wordt Beschermd Wonen binnen Parkstad georganiseerd door de 16 deelnemende partijen.

Samen realiseren we een dekkend en breed aanbod in zorg, waarbij een passende plek voor iedereen centraal staat. Of dit nu met ondersteuning in eigen huis is of op een van de kleinschalige woonlocaties. Niet alleen mensen met GGZ-problematiek, maar ook mensen met een licht verstandelijke beperking of met meervoudige problematiek en jong volwassenen die intensieve ondersteuning nodig hebben op weg naar zelfstandigheid vinden een passende plek in het samenwerkingsverband.  

De deelnemende partners zijn naast LEVANTOgroep: Mondriaan, Leger des Heils, Zonnewende, Anna, Aristacura, Credohuis Parkstad, Exodus Nederland, Herstelzorg Heuvelland, Kracht in Zorg, Op Mezelf, Philadelphia, W & B Zuid, Radar, Talent en Tobas Jeugdhulp.

Nieuwe aanpak Wmo-begeleiding

In de gemeenten Maastricht, Valkenburg en Meerssen wordt de begeleiding in het kader van de Wmo vanaf 2022 verzorgd door vijf zogenaamde ‘preferente partijen’ die deze gemeenten gecontracteerd hebben te weten: LEVANTOgroep, Vincent van Gogh, Radar en SGL en het samenwerkingsverband Summa.

Om de Wmo in deze drie gemeenten verder door te ontwikkelen, slaan de preferente aanbieders en gemeenten de handen in elkaar. Om op die manier de best mogelijke ondersteuning, toegespitst op de vraag van de burger, vorm te kunnen geven. Ook wordt beter aangesloten bij voorzieningen en activiteiten in de buurt of het aanbod georganiseerd vanuit het welzijnswerk. Op die manier dragen we bij aan de juiste zorg op de juiste plek, vanuit de overtuiging dat dit burgers beter ondersteunt en de kosten niet zullen stijgen. 

Regionale samenwerkingsorganisatie Zuid-Limburg gestart

Als een cliënt zorg krijgt van meerdere zorgorganisaties is het belangrijk dat die zorg optimaal op elkaar is afgestemd. Niet alleen op het gebied van communicatie, maar ook wat betreft gegevensuitwisseling van diagnoses, behandelingen, medicatie, etc. Vele zorgpartijen werken op diverse gebieden al nauw samen, maar met de kansen die technologie biedt is er rond gegevensuitwisseling nog een flinke verbeterslag te maken. Daarom is er nu de RSO (Regionale Samenwerkingsorganisatie) Zuid-Limburg!

De Regionale Samenwerkingsorganisatie gaat de komende jaren bouwen aan een digitaal landschap waarin zorgverleners, patiënten en cliënten van diverse organisaties veilig en op een privacyvriendelijke manier kunnen samenwerken met en aan zorgdata. Daarbij sluit RSO Zuid-Limburg als twaalfde RSO in Nederland aan bij de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van regionale samenwerkingsverbanden en nationale voorzieningen.

RSO Zuid-Limburg is een samenwerking tussen Zuyderland, Maastro, MeanderGroep, Mondriaan, HOZL, Meditta en LEVANTOgroep-NOVIzorg.

Ondertekening intentieverklaring Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg.

Zorg in de wijk

Keurmerk ‘Veiligheid in de vrouwenopvang’ ontvangen

Keurmerk ‘Veiligheid in de vrouwenopvang’ ontvangenDe vrouwenopvang (locatie Blijf van mijn Lijf) van LEVANTOgroep heeft als eerste in Limburg officieel het Keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang ontvangen. Daar zijn we heel trots op!

Het keurmerk betekent dat we gegarandeerde kwaliteit en veiligheid bieden aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. We bieden directe en veilige opvang binnen onze opvang, of als nodig verwijzen we naar een andere opvang in het land. Samen vormen we een landelijk stelsel van veilige opvang.

Nieuwe woon- en opvanglocatie Sorbonnelaan

Op 1 oktober 2022 namen de eerste bewoners hun intrek in de nieuwe woon- en opvanglocatie Sorbonnelaan 186 in Maastricht. De Sorbonnelaan is een groot complex waar (internationale) jongeren/studenten wonen.

LEVANTOgroep heeft in dit complex 32 studio’s gerealiseerd, waarvan 10 studio’s voor kleinschalige opvang van alleenstaanden en 22 studio’s voor beschermd wonen voor jongeren. Daarnaast zijn er twee gezamenlijke ruimtes, die gebruikt worden door alle bewoners van de studio’s. Zo stimuleren we het onderlinge contact tussen onze jongeren en de overige bewoners.

LEVANTOgroep wil graag de opvang voor cliënten kleinschaliger vormgeven. Daarom is ervoor gekozen om de cliënten van groepsaccomodatie Dr. van Kleefstraat te verhuizen naar de Sorbonnelaan, waar iedereen een eigen studio heeft met badkamer en keukentje. Verder is er met de Sorbonnelaan nu een eerste woonlocatie voor jongeren gerealiseerd in Maastricht.

Wonen in de wijk

Bewonersvakantie

Succesvolle bewonersvakantie in Landal Greenparks in Reuver
In oktober 2022 vond er een bijzondere gebeurtenis plaats: de langverwachte terugkeer van de bewonersvakantie voor de cliënten van LEVANTOgroep. De teams Haagsittard en Sittard-Centrum namen 30 enthousiaste cliënten mee op een onvergetelijke reis naar Landal Greenparks, waar ze een week lang genoten van gezelligheid, ontspanning en avontuur.

Ondanks de drukte op het park door de Duitse herfstvakantie, waren de huisjes een veilige haven voor plezier voor de cliënten. De vakantieweek zat boordevol activiteiten, zoals midgetgolf, zwemmen en natuurlijk heerlijk eten: van pizza en frites tot BBQ en broodjes knakworst.

Toegewijde medewerkers maken het verschil
De inzet van onze toegewijde medewerkers maakte het evenement nog specialer. Dankzij hun ondersteuning en de nachtelijke rondes, konden de cliënten volop genieten van hun welverdiende vakantie. Bij thuiskomst werd meteen al gevraagd naar de datum voor de volgende bewonersvakantie, een duidelijk teken van het enorme succes van dit initiatief.

De toekomst van bewonersvakanties bij LEVANTOgroep
Deze heropleving van de bewonersvakantie benadrukt de toewijding van LEVANTOgroep aan het welzijn en geluk van onze cliënten. Wij geloven dat iedereen, ongeacht zijn of haar situatie, recht heeft op ontspanning en plezier. We kijken dan ook uit naar de volgende bewonersvakantie en blijven ons inzetten voor het creëren van onvergetelijke herinneringen voor onze cliënten.

Nieuwe woonlocatie Peymeestersdreef

In 2022 opende LEVANTOgroep een gloednieuw wooncomplex aan de Peymeesterdreef 22 in de wijk Belfort in Maastricht. Dit innovatieve project, gevestigd op de locatie van de voormalige Koninkrijkszaal van Jehova’s Getuigen, biedt een thuis aan cliënten die voorheen in verschillende groepslocaties in Maastricht woonden.

Professionele begeleiding en ondersteuning
Het wooncomplex bestaat uit 24 moderne studio’s, een gemeenschappelijke ruimte, een grote ontspanningsruimte voor de cliënten en een ruime kelder die verbouwd zal worden tot vergaderruimte. Elf studio's bevinden zich op de begane grond en dertien op de eerste verdieping. Deze nieuwe woonomgeving biedt cliënten de mogelijkheid om zo zelfstandig mogelijk te wonen, met professionele begeleiding die 24/7 aanwezig is. Tijdens kantooruren wordt deze ondersteuning versterkt door een gastheer of gastvrouw.

Een nieuw thuis
In het tweede kwartaal van 2022 konden de bewoners hun intrek nemen in hun nieuwe woningen. Deze ontwikkeling markeert een belangrijke mijlpaal voor LEVANTOgroep en haar cliënten, die profiteren van een ondersteunende woonomgeving die hun zelfstandigheid en welzijn bevordert.

Meedoen in de wijk

Level-UP wint tweede prijs CZ-Zorgprijs

Dit jaar werden maar liefst 11 projecten genomineerd voor de CZ Zorgprijs, met als thema #iedereenkanmeedoen. Het CZ Fonds wil hiermee aandacht geven aan een vernieuwende, zinvolle dagbesteding en participatie voor mensen met een (langdurige) psychische zorgvraag.

Wij zijn bijzonder trots om te kunnen vertellen dat LEVANTOgroep de tweede prijs van €10.000 heeft gewonnen met het 'Level-UP' project.

Het Level-UP project
Het project is bedoeld voor cliënten die de dagbesteding zijn ontgroeid of die graag vrijwilligerswerk willen doen, maar daarbij nog wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Dit project biedt hen theoretische en praktische lessen, zodat zij goed voorbereid aan de slag kunnen gaan als vrijwilliger binnen de zorg- en welzijnssector.

Het doel van het Level-UP project is om mensen te helpen bij het vinden van een passende vrijwilligersplek. Bovendien is het belangrijk dat nieuwe vrijwilligers het gevoel krijgen dat ze zinvol bezig zijn en dat zij een stevige basis aangeboden krijgen. Dit is niet alleen een opstap naar een gewone vrijwilligersplek, maar het vergroot ook het zelfvertrouwen van de vrijwilliger en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven.

Het Level-UP project biedt deelnemers de nodige begeleiding en ondersteuning om succesvol te zijn als vrijwilliger binnen de zorg- en welzijnssector, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan een waardevolle en zinvolle dagbesteding.

Meer weten over het Level-UP project?
Download de PDF

Level-up wint tweede prijs CZ-Zorgprijs

Onze trotse collega's met hun welverdiende prijs!

Nieuwe locatie Uit de Steigers feestelijk geopend

Woensdagmiddag 9 maart 2022 heeft wethouder Peter van Zutphen de nieuwe locatie van Uit de Steigers geopend. Uit de Steigers, onderdeel van LEVANTOgroep, is per 1 februari van Kerkrade naar In de Cramer 11 in Heerlen verhuisd.

Op deze nieuwe locatie wordt in vier verschillende werkplaatsen ontwikkelingsgerichte dagbesteding aangeboden aan een brede doelgroep. Deelnemers verzorgen de verpakking van de koffie en maken winkeldisplays van tweedehands materialen. De opening werd bijgewoond door genodigden van LEVANTOgroep, kringloop RD4U, regionale koffiebranderij SLURRB en de gemeente Heerlen. Wethouder van Zutphen sprak zijn waardering uit voor de belangrijke maatschappelijke voorziening die Uit de Steigers biedt aan deze doelgroep.

Benieuwd?
Lees ons artikel van de opening op de website.

Nieuwe locatie Uit de Steigers feestelijk geopend

Opening Brasserie Emma Nova

Op 25 september 2022 is Brasserie Emma Nova in gemeente Brunssum feestelijk geopend door wethouder Hermans.

Men kon genieten van een ruime keuze aan overheerlijke vlaaien, hapjes met een twist naar de gerechten op de menukaart en heerlijke koffie van SLURRB. De muziek van onder andere Tant Emma maakte het feest compleet.

Naast de hapjes en optredens waren er verschillende informatie kraampjes van diverse organisaties aanwezig, waaronder SamenKracht, Huisartsenpraktijk Hoensbroek Noord en natuurlijk SLURRB.

Brasserie Emma Nova
Brasserie Emma Nova is een leerwerkplek van LEVANTOgroep en het CMWW, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om werkervaring op te doen in de keuken of in de bediening. Je kunt hierbij denken aan het bedienen van gasten, de tafels dekken en afruimen, het eten voorbereiden en/of afwassen.

Opening Brasserie Emma Nova

Opening expositie Kunstpost

In 2020, tijdens de uitdagende tijden van de coronapandemie, kwam een bijzonder initiatief tot stand: Kunstpost. Dit project, ontwikkeld in samenwerking met vrijwilliger Annelies Jaminon, bood cliënten van LEVANTOgroep de kans om hun creativiteit en verbinding met anderen te bevorderen, ondanks de beperkingen van de pandemie.

Annelies droeg maandelijks een thema aan met een uitgewerkt voorbeeld, waarna cliënten onder begeleiding van gastvrouw Christa zelf aan de slag gingen met hun kunstwerken. Keer op keer verrasten zij iedereen met hun prachtige creaties.

Al snel ontstond het idee om het project af te sluiten met een tentoonstelling. Hoewel de coronapandemie de plannen tot tweemaal toe dwarsboomde, kwam van uitstel gelukkig geen afstel. In 2022 vond de langverwachte tentoonstelling plaats bij locatie De Koepelhof in Maastricht.

Kunstpost werd opgezet om eenzaamheid tegen te gaan en zinvolle bezigheden te bieden aan mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid. De tentoonstelling toonde niet alleen het indrukwekkende talent van de cliënten, maar ook de kracht van creativiteit en verbinding in moeilijke tijden.

Meer weten?
Kijk het filmpje van de opening expositie Kunstpost

NOVIzorg

BikevoorParkinson

Samen Parkinson de wereld uitfietsen!

BikevoorParkinson is hét jaarlijkse fietsevenement waar mensen met Parkinson(isme), naasten, zorgverleners en iedereen die deze mensen een warm hart toedraagt samenkomen met als doel samen een gezellige dag fietsen in de heuvels van Zuid-Limburg en geld ophalen voor een mooi Parkinson project. In 2022 was een van de projecten het ontwikkelen van de online scholingsmodule “sport en bewegen voor mensen met Parkinson”.

Door enthousiasme van cliënten en collega’s zijn in 2021 de NOVItrappers in het leven geroepen. Afgelopen jaar zijn wij met een groep van 35 cliënten, collega’s, vrienden en familie op de trappers gestapt om geld in te zamelen voor het goede doel. Het persoonlijke doel van de NOVItrappers is afgelopen jaar wederom behaald en gezamenlijk is er €1871,50 euro opgehaald.

Onze dank aan alle fietsers en 61 donateurs die via de NOVItrappers hun steentje hebben bijgedragen aan het goede doel. De totaal opbrengst van de BikevoorParkinson was maar liefst €142.367,28 euro! Een mooi resultaat.

Meer weten?
Bekijk het filmpje van de BikevoorParkinson 2022

Nieuwe Positive FIT locatie in Brunssum

Het Positive FIT programma wordt aangeboden op meerdere locaties en dagen in de regio Zuid-Limburg. In mei 2022 werd er een nieuwe Positive FIT locatie geopend in Brunssum, waar deelnemers zowel hun lichamelijke functies als hun geheugen trainen.

Het programma is in 2018 in samenwerking met Roda JC ontworpen om deelnemers zowel fysiek als mentaal actief te houden en hun angst om te bewegen of te vallen te verminderen. Met doelen gericht op preventie en positieve gezondheid, besteedt Positive FIT aandacht aan mentaal welzijn, zingeving en actieve maatschappelijke betrokkenheid.

De nieuwe locatie in Brunssum is geschikt voor mensen met uiteenlopende aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, NAH en beginnende dementie. Het programma wordt in groepsverband aangeboden en houdt rekening met ieders individuele mogelijkheden. Deelnemers nemen deel aan diverse sportactiviteiten, zoals teamsporten, netspelen, wandelen, fitness, cognitieve fitness en zwemmen, onder begeleiding van een bewegingsagoog en fysiotherapeut.

Nieuwe PositiveFit locatie in Brunssum

Natuurlijk vonden er in 2022 nog veel meer mooie initiatieven plaats. Neem eens een kijkje op de website van LEVANTOgroep, op de website van NOVIzorg, of bezoek één van onze social media kanalen.

Vooruitblik 2023

Gezonde en sterke wijken

Social