2018
Focus op deskundigheid.
Doorontwikkeling van een eigen identiteit.

Locaties

  • Centraal bureau + 3 Regiokantoren
  • 23 Gemeentes
  • 75 Locaties

Op onze website vind je een totaaloverzicht van onze diensten en locaties.

Centraal BureauRegiokantoor Westelijke MijnstreekRegiokantoor Maastricht-HeuvellandRegiokantoor ParkstadBeekBrunssumEijsden-MargratenGulpen-WittemHeerlenKerkradeLandgraafMaastrichtMeerssenBeekdaelenRoerdalenMaasgouwSimpelveldSittard-GeleenSteinVaalsValkenburg aan de geulVoerendaalEcht-SusterenRoermondWeertNederweertLeudal

Cijfers

32.642.885,-

Omzet

7,4

Clienttevredenheid

 

Medewerkers

376,70

FTE

waarvan 33,9% mannen en 67,2% vrouwen
481

Aantal medewerkers


311

Vrijwilligers


5.5 %

Ziekteverzuim
 

 

Alle cliënten over 2018

1378

Ambulante begeleiding
 

 
580

Beschermd wonen
 

 
56

Maatschappelijke opvang Maastricht & Heuvelland

 
253

Crisisopvang Parkstad
 

 
120

Vrouwenopvang

vrouwen excl. Kinderen
944

Participatie & dagbesteding


286

Woondiensten


Medewerkerstevredenheid

Beste werkgever in de GGZ

7,3

Tevredenheid
 

 
7,2

Werkgeverschap
 

 
7,8

Betrokkenheid
 

 
7,8

Bevlogenheid
 

 

Vooruitblik 2019

Herkenbare Identiteit

Wonen, participatie, opvang en begeleiding; herkenbare zorg die past bij een prominente speler in het sociale domeinMet LEV de toekomst in: grenzeloos, lev tonen, gelijkwaardig en positief
Opening 't Plateau Kerkrade door wethouder Jongen
Proef Krachtenbundeling in Maastricht
Beste werkgever GGZ
WijkLeerbedrijf Daalhof
Toekomstscenario’s: LEVANTOgroep in 2025
Oprichting coöperatie De Nieuwe GGZ Zuid-Limburg

Social

Centraal Bureau
Luxemburgerstraat 30A - Sittard
Regiokantoor Westelijke Mijnstreek
Wilhelminastraat 14 - Sittard
Regiokantoor Maastricht-Heuvelland
Randwycksingel 35, 6229 EG Maastricht
Regiokantoor Parkstad
Willemstraat 119 - Heerlen
Beek Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Beekdaelen Roerdalen Maasgouw Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal Echt-Susteren Roermond Weert Nederweert Leudal