Diensten

Ambulante begeleiding
Zelfstandig wonen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Wij kunnen je hierbij ondersteuning bieden in je eigen woning door middel van passende ambulante begeleiding. Je kunt hierbij denken aan praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld de post, financiën, werk en sociale contacten.
Lees meer
Arbeidsmatige dagbesteding
Wil je graag arbeidsvaardigheden aanleren en werkervaring opdoen maar vind je dit lastig? Wij kunnen je hierbij ondersteunen. Samen zorgen we voor passend werk of een passende daginvulling en verkennen we je mogelijkheden. Zodat je het maximale uit jezelf kan halen, midden in de maatschappij.
Lees meer
Beschermd wonen
Vind je het lastig om je leven op de rit te krijgen? Is zelfstandig wonen niet langer een optie? Dan kan in een bepaalde periode begeleiding vanuit een veilige omgeving wenselijk zijn. Beschermd wonen kan in deze periode uitkomst bieden.
Lees meer
Beschut werken
Aangezien lang niet iedereen betaald werk kan verrichten, bieden wij ook een breed scala aan dagactiviteiten op gebied van beschut werk, in een beschermde omgeving. Of het nu gaat om (therapeutische) ontspanning, sport, spel en creatieve activiteiten, of om educatieve trainingen, workshops en voorbereiding op regulier werk, wij zoeken, samen met jou, naar een zinvolle dagbesteding die helemaal bij jou past.
Lees meer
Budgetconsulenten
Heb je ondersteuning nodig op het gebied van geld en financiën? Zijn je uitgaven misschien hoger dan je inkomsten? Kun je de rekeningen niet meer betalen of heb je schulden? Is (een deel) van je inkomsten weggevallen, bijvoorbeeld door ontslag? Onze budgetconsulenten kunnen je helpen om orde op zaken te stellen op het gebied van geld en financiën.
Lees meer
Crisisopvang
Iedereen heeft wel eens een crisis meegemaakt. In de thuissituatie, met partner of kinderen. Of een financiële crisis waardoor uithuiszetting dreigt. Soms kan een crisissituatie zo bedreigend en acuut zijn dat je er zelf niet meer uitkomt. De crisisopvang biedt dan een tijdelijk verblijf.
Lees meer
Cursus Toveren met geld
Toveren met geld is een budgetcursus. In kleine groepjes leer bewuster omgaan met geld, budgetteren en wissel je ervaringen uit.
Lees meer
Cursus Wat is herstel
Wil jij op een informatieve, inspirerende en leuke manier meer weten over herstel en wat dat nu eigenlijk is?
Lees meer
Dag- en nachtopvang
Ben je je thuissituatie kwijtgeraakt of kun je deze (tijdelijk) niet meer aan? Voor gewone mensen in een tijdelijk buitengewone situatie, zoals bij acute huisvesting- en/of psychosociale nood, bieden wij in onze dag- en nachtopvang een (tijdelijk) gastvrij en veilig onderdak met begeleiding.
Lees meer
Digitale begeleiding
De samenleving digitaliseert steeds meer. Bankzaken regelen we online, treintijden checken we via de app. Smartphones, tablets en internet zijn steeds meer onderdeel van het dagelijks leven. Wil jij je begeleiding op een eigentijdse manier? Naast de traditionele begeleiding bieden we ook digitale begeleiding aan. Dit kan bijvoorbeeld een beeldcontact via een beeldbelprogramma of het gebruik van een digitaal wijkportaal zijn.
Lees meer
Forensische zorg
Vind je het lastig om je leven op het rechte pad te krijgen of houden? Heb je regelmatig contact met politie of justitie? Dan kan (tijdelijke) begeleiding vanuit een veilige, beschermde woonomgeving of begeleiding thuis wenselijk zijn.
Lees meer
Housing
Als je (tijdelijk) in een beschermde woonomgeving of een opvangvoorziening hebt gewoond, maar inmiddels toe bent aan een volgende stap naar zelfstandigheid, kan het samenwerkingsverband Housing je wellicht helpen om weer op eigen benen te staan.
Lees meer
Housing First
Samen met het Leger des Heils heeft de LEVANTOgroep het initiatief genomen om veelal kwetsbare en zorgmijdende dak- en thuisloze burgers, voor wie huisvesting ook een primaire levensbehoefte en een recht is, een plek te geven in de samenleving middels Housing First.
Lees meer
In2Yourplace
Wil jij met nieuw zelfvertrouwen, nieuwe inzichten en misschien wel nieuwe vrienden je toekomst tegemoet? Dan is In2yourPlace echt iets voor jou.
Of zit je nog even niet op je plek? Niet lekker in je vel en heb je moeite om mee te draaien? Ook dan is In2yourPlace geknipt voor jou.
Lees meer
LEVANTOgroep jongeren
LEVANTO jongeren is een woon- en begeleidingstraject in Zuid- en Midden-Limburg, speciaal voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar met een psychische kwetsbaarheid en/of multi-problematiek, die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben om zelf hun leven weer in balans te krijgen.
Lees meer
LEVANTOgroep Vrijwilligers (Horizon)
Heb jij behoefte aan vriendschappelijk contact? Iemand om samen iets gezelligs mee te ondernemen? Maar heb je weinig/geen sociale contacten en weet je ook niet hoe je hier verandering in kunt brengen? Dan ben je bij ons aan het goede adres.
Lees meer
Meerzorg (somatisch)
We worden tegenwoordig allemaal steeds ouder. Ook mensen met een psychiatrische aandoening leven langer en krijgen op latere leeftijd, net als jij en ik, vaak te maken lichamelijke en medische klachten. Naast de behoefte aan (langdurige) psychiatrische ondersteuning ontstaat dan de behoefte aan verzorging en verpleging (somatische zorg).
Lees meer
Meldpunt Zeer Moeilijk Plaatsbaren (ZMP)
Soms kun je (tijdelijk) zoveel problemen hebben dat dit tot problematisch woongedrag leidt en zelfs tot uithuiszetting. Vaak ongemerkt en onbedoeld kan het gebeuren dat je voor anderen veel overlast veroorzaakt. Wanneer problematisch woongedrag structureel wordt, dan melden woningcorporaties dat bij ons bij het Meldpunt Zeer Moeilijk Plaatsbaren. Een zorgmakelaar van de LEVANTOgroep komt dan voor je in actie om de situatie te stabiliseren.
Lees meer
Moederopvang
Ben je als (jonge) moeder met jouw kind(eren) in de problemen, of zelfs op straat terecht gekomen? Onze moederopvang biedt een tijdelijk verblijf aan moeders en hun kinderen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk)niet over een zelfstandige woonruimte beschikken.
Lees meer
Recreatieve dagbesteding
Is een plek op de reguliere arbeidsmarkt en/of arbeidsmatige dagbesteding niet haalbaar, maar wil je er wel alles aan doen om stapjes vooruit te maken en mee te doen in de samenleving? Of ben je al wat ouder en is werken niet meer voor jou weggelegd, maar wil je wel graag lekker bezig blijven? Dan is recreatieve dagbesteding misschien iets voor jou.
Lees meer
Saldo in de Plus
Saldo in de Plus is geen dienst of werkmaatschappij van de LEVANTOgroep, maar een onafhankelijke stichting waar wij nauw mee samenwerken, die iedereen die daar behoefte aan heeft, kan ondersteunen bij het beheren van het inkomen en vermogen. Heb jij moeite met het het in balans brengen en houden van je maandelijkse inkomsten en uitgaven, dan kan de dienstverlening van Saldo in de Plus wellicht uitkomst bieden.
Lees meer
Vrouwenopvang
Lees meer
Zelfhulptraining voor mantelzorgers (Mondriaan)
Onze samenwerkingspartner Mondriaan biedt gratis, online ondersteuning aan familie en naasten van mensen met een psychische aandoening door middel van de online zelfhulptraining ‘Betrokken Omgeving’.
Lees meer
Zoeken
Waar wil je hulp krijgen?
Zoek