Lees voor

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

LEVANTOgroep vindt het belangrijk een open en eerlijke cultuur te hebben. Onze Klokkenluidersregeling helpt medewerkers en anderen op een veilige manier melding te kunnen maken van (vermoedens van) misstanden binnen LEVANTOgroep. In de regeling staat bijvoorbeeld hoe je melding kunt doen, maar ook hoe wij omgaan met de melding. Je privacy wordt hierbij altijd beschermd. Met jouw melding kunnen we de situatie voorleggen aan de juiste persoon voor eventueel onderzoek en afhandeling. Onze Klokkenluidersregeling komt overeen met de Wet bescherming klokkenluiders.

Hoe kan ik een melding doen?

Je kunt schriftelijk melding doen bij de bestuurssecretaris, mevrouw Joan van Zomeren a.i., ter attentie van de voorzitter van de Raad van Bestuur.  Als de Raad van Bestuur betrokken is bij de melding, doe je dit ter attentie van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Stuur een e-mail naar joan.vanzomeren@levantogroep.nl. Wil je liever mondeling een melding doen? Dan kun je bellen naar 06- 51 44 04 79.