Loket housing

Loket Housing is het centrale toegangsloket in Zuid-Limburg voor burgers vanaf 18 jaar met een bestaande of urgente huisvestings-vraag in combinatie met een begeleidingsvraag en/of begeleidingsbehoefte. Loket Housing is actief in de regio's Parkstad, Maastricht en Westelijke Mijnstreek. In deze regio’s worden afhankelijk van de daarin afgesloten samenwerkingsafspraken een mix van verschillende producten aangeboden. Loket Housing biedt:

  • Housing
  • Zeer Moeilijk Plaatsbaren (ZMP)
  • Housing First

Housing

Housing First

ZMP

Parkstad

Maastricht

Westelijke Mijnstreek


Het loket bemiddelt naar een voor de burger passende huurwoning en woonomgeving of bemiddelt bij ernstige woonoverlast om uithuiszetting te voorkomen. Het gaat daarbij altijd om burgers die een niet-standaard woonvraag hebben en dus niet via de reguliere weg door de woningcorporatie geholpen kunnen worden. De vraag van de burger is daarbij uitgangspunt en is er sprake van wonen en zorg op maat.
 

Het loket registreert, initieert en bewaakt de afhandeling. Om de vraag en de omstandigheden zo goed mogelijk te inventariseren vraagt het loket toestemming om informatie bij derden (Wmo-loket, woningcorporatie, behandelaren, Kredietbank, enzovoort) op te vragen. Vanuit het loket wordt een procesregisseur toegewezen die de regie neemt over het traject naar een zo zelfstandig mogelijk wonen in een sociale woning bij een woningcorporatie in combinatie met ambulante begeleiding

Loket Housing kenmerkt zich door:

  • Proactief opereren op het gebied van zo duurzaam zelfstandig mogelijk wonen en het voorkomen van uitsluiting van burgers (inclusie)
     
  • Actieve en geformaliseerde samenwerkingsovereenkomsten met woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders in de regio
     
  • Inzet van een procesregisseur, die de regie neemt in de afstemming met ambulante zorgaanbieder en woningcorporatie

Heeft u vragen? Housing is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur
via 088-707 76 06. U kunt ook een e-mail sturen naar lokethousing@levantogroep.nl. Indien u daarin uw telefoonnummer vermeldt wordt u door ons teruggebeld.