Lees voor

Housing Plus

Housing Plus

Wat doet Housing Plus en voor wie?

Housing Plus heeft zich in de loop van de jaren doorontwikkeld tot een maatwerkproduct. Het product richt zich specifiek op kandidaten met de volgende kenmerken: 

 • Er is sprake van langdurige en structurele overlast, nu of in het verleden; 
 • Er is sprake van multi-problematiek;
 • De kandidaat krijgt geen positieve verhuurderverklaring; 
 • Kandidaat/-huurder heeft een “negatief” woonverleden door bv.: 
  - Een eerdere uithuiszetting;
  - Schulden bij een woningcorporatie; 
  - Veel achtereenvolgende woonadressen in een korte periode. 
 • Kandidaat-huurder krijgt regulier geen woning bij een woningcorporatie zonder onderzoek door en/of betrokkenheid van Loket Housing. 

Een cruciaal aspect is de vaststelling door de woningcorporatie of gemeente dat duurzaam wonen onder de huidige omstandigheden niet langer haalbaar is. Het primaire doel is te allen tijde het voorkomen van uitzetting en het bevorderen van duurzaam wonen binnen de bestaande woonsituatie, of door middel van het herhuisvesten van een kandidaat in een nieuwe woning. 

Een Housing Plus traject heeft een looptijd van 2 jaar gekoppeld aan de tijdelijke huurovereenkomst vanuit de woningcorporatie. Hierdoor kan over een langere periode gemonitord worden in hoeverre een kandidaat in staat is om zo zelfstandig mogelijk duurzaam te wonen.