Lees voor

Crisisopvang

Crisisopvang

Een crisis meemaken is heel heftig. Je kunt denken aan geweld thuis, ernstig ziek worden, op straat gezet worden. Soms kan een crisissituatie zo ernstig zijn dat je het niet meer zelf kunt oplossen en je woning moet verlaten: je bent dakloos. De crisisopvang biedt dan tijdelijk hulp.

Wat is crisisopvang?

Crisisopvang houdt in dat je 24 uur per dag terecht kunt voor opvang. Bij LEVANTOgroep hebben we op dit moment vier crisisopvanglocaties: crisisopvang Blijf van mijn Lijfcrisisopvang Heugderlicht, crisisopvang Shelter043 en Jongerenopvang Jekerzicht.

Meer informatie over de vier locaties:

  • Crisisopvang Blijf van mijn lijf: een veilige plek voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld of ernstige bedreiging.
  • Crisisopvang Heugderlicht: voor mensen uit regio Parkstad vanaf 18 jaar (met of zonder kinderen) die door een crisissituatie (tijdelijk) geen woonruimte hebben.
  • Crisisopvang Shelter043 : voor mensen uit regio Maastricht vanaf 24 jaar die door een crisissituatie (tijdelijk) geen woonruimte hebben.
  • Jongerenopvang Jekerzicht: een opvanglocatie voor jongeren t/m 23 jaar uit de regio Maastricht, die dakloos zijn geworden.