Lees voor

Housing Justitieel

Housing Justitieel

Wat doet Housing Justitieel?

Duurzaam wonen met passende ondersteuning, dat is het uitgangspunt van Housing Justitieel. Een huis is een recht op een nieuwe toekomst. Housing Justitieel is er primair voor de uitstroom van burgers uit detentie of beschermd wonen zonder forensische titel. Voorwaarde is dat burgers 18 jaar of ouder zijn, een intensieve begeleidingsvraag hebben op het gebied van wonen, werken en welzijn en terugkerend met Politie en Justitie in aanraking zijn geweest. Het woonproduct kenmerkt zich door de intensieve samenwerking met de ketenpartners in de forensische zorg. Een specialistisch team is opgezet om de Housing Justitieel trajecten in goede banen te (bege)leiden.

Een kandidaat kan alleen voor een Housing Justitieel traject in aanmerking komen als dit in onderling overleg (Housing, woningcorporatie, begeleiding en Zorg- en Veiligheidshuis) is besloten. Dit besluit wordt genomen tijdens een specifiek voor Housing justitieel ingerichte weegtafel. Loket Housing neemt de uiteindelijke beslissing inzake te plaatsen kandidaten, zowel in de doorstroomvoorziening als in het vervolgproces.

Er zijn 2 manieren om uit te stromen; eerst naar een doorstroomvoorziening of rechtstreeks naar een gespecialiseerd Housing Justitieel traject.