Lees voor

Housing First

Housing First

Wat doet Housing First?

Eerst een huis, daarna de rest. Housing First begint met het opheffen van dakloosheid. Het is een voorziening voor dak- en thuislozen. Door jou een huis aan te bieden, kun jij met ondersteuning een zelfstandig bestaan opbouwen. Centraal hierin staat dat jij zelf kan aangeven wat je nodig hebt om jouw doel te verwezenlijken.

LEVANTOgroep werkt in dit project samen met woningcorporaties binnen de regio Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht.

Het traject van Housing First

Nadat er een woning gevonden is, ondersteunt Housing First ambulant en helpt je om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Wij helpen je bijvoorbeeld bij de aanvraag van je uitkering, het zoeken naar een tandarts of het verzamelen van spullen voor in je woning. Maar ook verwijzen wij naar hulpverleningsorganisaties die nodig zijn om jouw doelen te doen slagen.

De reden dat je voorrang krijgt bij de wooncorporaties is dat LEVANTOgroep het huurcontract afsluit en de procesregisseurs van Housing First zijn daarin de tussenpersoon. Wanneer onze gezamenlijke doelen zijn bereikt wordt de woning op je eigen naam gezet (dit noemen we “omklappen”).

Voor wie?

Housing First richt zich op dakloze mensen met een intensieve hulpvraag vanaf 18 jaar. Het gaat om mensen die te maken hebben met langdurige of herhaaldelijke dakloosheid. Er kan (gelijktijdig) sprake zijn van een psychiatrische aandoening, psychische problemen, problematisch drugs- of alcoholgebruik, maar ook slechte fysieke gezondheid of lichamelijke beperkingen. Ook kan er sprake zijn van uitstaande boetes of arrestatiebevelen, reclasseringstoezicht, voorwaardelijke straf, dwangbehandeling of een geschiedenis van detentie voor problematische gedragingen. Kortom: meervoudige, complexe problemen die vragen om intensieve en langdurige begeleiding.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk wanneer je aan de voorwaarden van Housing First voldoet. Je kunt je niet zelf aanmelden; alleen een begeleider of een zorginstelling/ maatschappelijke opvang kan jou aanmelden. Aanmelden kan via dit formulier.

Contactgegevens

Loket Housing

088 – 707 76 06
lokethousing@levantogroep.nl
Postbus 712
6130 AS Sittard