Lees voor

Housing First

Housing First

Wat doet Housing First?

Housing First richt zich op dakloze mensen met een intensieve hulpvraag vanaf 18 jaar. Het gaat om mensen die te maken hebben met langdurige of herhaaldelijke dakloosheid in combinatie met meervoudige, complexe problemen die vragen om intensieve en langdurige begeleiding.

Housing First begint met het opheffen van dakloosheid. Eerst een huis, daarna komt de rest. Door jou een huis aan te bieden, kun jij met ondersteuning een zelfstandig bestaan opbouwen. Centraal hierin staat dat jij zelf kan aangeven wat je nodig hebt om jouw doel te verwezenlijken.
LEVANTOgroep werkt in dit project samen met woningcorporaties binnen de regio Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht.

De procesregisseur van Housing First ondersteunt in praktische regelzaken zoals een aanvraag van je uitkering, het zoeken naar een tandarts of het verzamelen van spullen voor in je woning. Maar ook wordt er doorverwezen naar hulpverleningsorganisaties die nodig zijn om jouw doelen te doen slagen.

De reden dat je voorrang krijgt bij wooncorporaties, is dat LEVANTOgroep het huurcontract afsluit en de procesregisseurs van Housing First daarin de tussenpersoon zijn. Wanneer onze gezamenlijke doelen zijn bereikt wordt de woning op je eigen naam gezet (dit noemen we “omklappen”).