Lees voor

Organisatie

Organisatie

Bij LEVANTOgroep denken verschillende afdelingen mee over de beste manier van werken. Deze afdelingen controleren ook of er op deze manier gewerkt wordt. Samen komen zij op voor de rechten en plichten van LEVANTOgroep. En voor de wensen van cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Zo proberen we onze cliënten de best mogelijke zorg en hulp te geven.

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over LEVANTOgroep. Zij is verantwoordelijk voor de hele organisatie. De Raad van Toezicht controleert het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken bij LEVANTOgroep. Verder geven de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad advies en hulp aan de Raad van Bestuur.

LEVANTOgroep streeft steeds naar kwalitatief goede zorg en dienstverlening. Hierover lees je meer op onze pagina over kwaliteit. Benieuwd naar de feiten en cijfers van LEVANTOgroep? Deze lees je hier. Benieuwd wat onze plannen zijn voor de komende jaren? Lees dan meer over ‘De Omwenteling 2.0’.

Sinds 01-01-2024 is LEVANTOgroep met NOVIzorg gefuseerd. Bekijk hier onze statuten.