Lees voor

Corona update

Bekijk hier onze actuele coronamaatregelen.

Centrale Cliëntenraad

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) is ons formele inspraak- en medezeggenschapsorgaan voor cliënten. De cliëntenraad is er voor iedereen die begeleiding krijgt van LEVANTOgroep en bestaat uit cliënten en ex-cliënten van LEVANTOgroep.

Wij streven naar samenwerking en verbinding tussen cliënten en medewerkers, zodat er gesproken wordt mét cliënten, als gelijkwaardig gesprekspartner. De Centrale Cliëntenraad werkt samen met de drie regionale cliëntenraden van LEVANTOgroep in de regio’s Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek.

Laat je stem horen!

Als lid mag je actief meedenken, meepraten en advies geven over zaken die voor cliënten en LEVANTOgroep belangrijk zijn. Dat gaat altijd over onderwerpen die voor alle cliënten belangrijk zijn. Of voor een groepje cliënten. Het gaat dus nooit om iets dat voor één cliënt belangrijk is, zoals een klacht van één iemand.

Onze CCR:

  • komt op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten;
  • maakt zich sterk voor inspraak en medezeggenschap;
  • praat en denkt mee bij de vorming van beleid;
  • verzamelt informatie vanuit cliënten;
  • verzamelt informatie vanuit Raad van Bestuur, Management en medewerkers;
  • signaleert en adviseert verbeterpunten vanuit cliëntperspectief;
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor de CCR? Bekijk dan de folder, het jaarverslag van 2020 en het jaarplan van 2021. Of bel naar 06 - 43 87 30 36 of stuur een e-mail naar: ccr@levantogroep.nl.

 

Cliëntenraad Westelijke Mijnstreek

Cliëntenraad Parkstad

Cliëntenraad Maastricht-        Heuvelland

Johnny Elberts

Ankie Klems

Johnny Elberts

Johnny.elberts@levantogroep.nl

Ankie.klems@levantogroep.nl

Johnny.elberts@levantogroep.nl

06 43873036

 

06 43873036