Lees voor

Centrale Cliëntenraad

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) is ons formele inspraak- en medezeggenschapsorgaan voor cliënten. De cliëntenraad is er voor iedereen die begeleiding krijgt van LEVANTOgroep en bestaat uit cliënten en ex-cliënten van LEVANTOgroep. Wij streven naar samenwerking en verbinding tussen cliënten en medewerkers, zodat er gesproken wordt mét cliënten, als gelijkwaardig gesprekspartner. 

Onze CCR:

  • komt op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten;
  • maakt zich sterk voor inspraak en medezeggenschap;
  • praat en denkt mee bij de vorming van beleid;
  • verzamelt informatie vanuit cliënten;
  • verzamelt informatie vanuit Raad van Bestuur, Management en medewerkers;
  • signaleert en adviseert verbeterpunten vanuit cliëntperspectief;
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Wil je meer informatie over CCR? Bekijk dan de folder, het jaarverslag van 2023 en het jaarplan van 2022.

Laat je stem horen!

De Centrale Cliëntenraad werkt samen met de drie regionale cliëntenraden van LEVANTOgroep in de regio’s Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. Je kunt lid worden van de regionale raden. Als lid mag je actief meedenken, meepraten en advies geven over zaken die voor cliënten en LEVANTOgroep belangrijk zijn. Dat gaat altijd over onderwerpen die voor alle cliënten belangrijk zijn. Of voor een groepje cliënten. Het gaat dus nooit om iets dat voor één cliënt belangrijk is, zoals een klacht van één iemand.

Hieronder vind je de contactpersonen van de regionale cliëntenraden. Voel je vrij om hen te bellen of te mailen.

Cliëntenraad Westelijke Mijnstreek

Cliëntenraad Parkstad

Cliëntenraad Maastricht-        Heuvelland

Ankie Klems

Ankie Klems

Johnny Elberts

Ankie.klems@levantogroep.nl

Ankie.klems@levantogroep.nl

Johnny.elberts@levantogroep.nl

06 50180816

06 50180816

06 43873036