Lees voor

Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze zorg heeft invloed op jouw kwaliteit van leven. Onze zorg helpt om jouw kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te maken. Goede zorg en dienstverlening vinden wij als LEVANTOgroep erg belangrijk. Daarom kijken we steeds hoe we onze zorg kunnen verbeteren.

LEVANTOgroep bezit een certificaat voor de kwaliteit van onze zorg: ISO 9001:2015. Om dit certificaat te houden, moeten wij aan bepaalde eisen (blijven) voldoen. Deze eisen gaan over de manier waarop wij voor cliënten zorgen. Het gaat ook over de manier waarop we dingen regelen. Zo werken we op een vaste manier bij:

  • Klachten van cliënten
  • Meting van de tevredenheid van cliënten
  • Meldingen van incidenten
  • AVG (bescherming van privégegevens)

Ieder jaar beoordeelt een onafhankelijke organisatie of wij nog aan de eisen voldoen. Hier komt een uitslag uit. Onze zorg passen we aan als uit de uitslag komt dat het beter kan. We werken dus altijd zo: plan maken -> uitvoeren plan -> beoordelen plan -> verbeteren plan. Daarna beginnen we weer van voren af aan.

Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg 2020

LEVANTOgroep heeft een aantal cliënten met een Wlz-indicatie voor verpleging en verzorging. Zij verblijven in de  locaties Vroenhof (Kerkrade) en Koepelhof (Maastricht). Over deze doelgroep maken we ieder jaar een kwaliteitsverslag dat via onze website openbaar gemaakt wordt. Wij moeten ieder jaar een verslag maken van de kwaliteit van onze zorg. Het verslag blikt terug op het Kwaliteitsplan van het voorafgaande jaar. Ook staan er resultaten in en dingen die opgevallen zijn. Het vormt ook het begin voor het plan van volgend jaar.

Hier vind je het verslag van 2020.

Samenstelling personeel verpleegafdelingen

LEVANTOgroep wil dat haar medewerkers goede zorg verlenen, hiervoor opgeleid zijn en dat zij hun kennis bijhouden. We werken alleen met mensen waarmee wij aan de zorg voor onze cliënten kunnen voldoen en waarmee we de kwaliteit en veiligheid hoog kunnen houden.

LEVANTOgroep heeft in het primair proces functies op niveau 2, 3, 4 en 5, zoals gastheer/vrouw, woonondersteuner, verzorgende, persoonlijk begeleider, verpleegkundige en leidinggevende. 

In onderstaande tabel zie je de feiten over de locaties Vroenhof en Koepelhof waar cliënten verblijven met een Wlz-VV indicatie: 


Aard van de aanstellingen

Aantal personeelsleden

65 medewerkers

51,9 fte

Percentage met arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

15,4 %

 

Gemiddelde contractomvang

 0,8 per personeelslid

 


Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers

Ingezette fte’s niveau 2

 8,2 fte

Ingezette fte’s niveau 3

22,8 fte

Ingezette fte’s niveau 4

16,1 fte

Ingezette fte’s niveau 5

 4,8 fte

Aantal stagiairs

 5

Aantal vrijwilligers

 8


Ziekteverzuim

Verzuimpercentage

 9,9 %

Meldingsfrequentie ziekteverzuim

 1,53 %


In- en doorstroom

Percentage instroom

20 %

Percentage doorstroom

 1,5 %