Lees voor

Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze zorg heeft invloed op jouw kwaliteit van leven. Onze zorg helpt om jouw kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te maken. Goede zorg en dienstverlening vinden wij als LEVANTOgroep erg belangrijk. Daarom kijken we steeds hoe we onze zorg kunnen verbeteren.

LEVANTOgroep bezit een certificaat voor de kwaliteit van onze zorg: ISO 9001:2015. Om dit certificaat te houden, moeten wij aan bepaalde eisen (blijven) voldoen. Deze eisen gaan over de manier waarop wij voor cliënten zorgen. Het gaat ook over de manier waarop we dingen regelen. Zo werken we op een vaste manier bij:

  • Klachten van cliënten
  • Meting van de tevredenheid van cliënten
  • Meldingen van incidenten
  • AVG (bescherming van privégegevens)

Ieder jaar beoordeelt een onafhankelijke organisatie of wij nog aan de eisen voldoen. Hier komt een uitslag uit. Onze zorg passen we aan als uit de uitslag komt dat het beter kan. We werken dus altijd zo: plan maken -> uitvoeren plan -> beoordelen plan -> verbeteren plan. Daarna beginnen we weer van voren af aan.