Lees voor

Ontevreden?

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Of lopen zaken anders dan je graag had gewild? Blijf er niet mee zitten. We stellen het op prijs als je het ons laat weten. We gaan dan graag met je in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Daarbij vinden we het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk wordt opgepakt. Daarvoor houden wij de volgende stappen aan.

 

Een goed gesprek

Als je een klacht hebt, probeer je deze eerst zelf met diegene te bespreken. Een goed gesprek over je onvrede kan verheldering geven en is een kans om snel misverstanden op te lossen. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je een gesprek aanvragen met de leidinggevende of manager.

Het is niet altijd gemakkelijk om een klacht in te dienen. Of misschien vind je het moeilijk om duidelijk te maken wat je klacht precies is. Je kunt je daarom laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. Diegene kan je helpen het gesprek aan te gaan of je ondersteunen tijdens de hoorzitting bij de klachtencommissie.

 

Klachtencommissie

Als je klacht na een gesprek nog niet naar tevredenheid is opgelost, dan is het mogelijk je klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van Loket Housing. De leden van deze commissie zijn niet verbonden aan Loket Housing en beoordelen je klacht daarom onafhankelijk. In het reglement van de commissie lees je hoe zij te werk gaat en onder welke voorwaarden de commissie je klacht in behandeling neemt.

Indien je klacht in behandeling wordt genomen, zal diegene waar je een klacht over hebt in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijk te reageren op je klacht. Daarna volgt er een hoorzitting waarin je klacht samen met de commissie en de diegene waar je een klacht over hebt wordt besproken. Op basis hiervan oordeelt zij of je klacht gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond is, in de vorm van een bindend advies.

 

De commissie kent de volgende samenstelling:

  • De heer mr. J. Sengers – voorzitter
  • De heer N. Gijbels – lid wonen
  • De heer K. Smitsmans – lid wonen
  • Mevrouw I. Franssen – lid zorg
  • De heer L. Kooyman – lid zorg
  • Mevrouw A. Jacobs – lid gemeente
  • Mevrouw T. van Bogaert – lid gemeente

Tijdens de behandeling van je klacht bestaat de commissie uit de voorzitter en één lid vanuit iedere discipline (wonen, zorg en gemeente). De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, mevrouw mr. E. van Ratingen.

Jaarverslag klachtencommissie 2023

 

Hoe dien je een klacht in bij de klachtencommissie?

Vul onderstaand formulier in om een klacht in te brengen. Als er documenten zijn waarvan je denkt dat het belangrijk is dat de commissie deze leest, voeg je die toe aan je klacht.