Lees voor

Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur geeft leiding aan LEVANTOgroep

 • Dhr. R. Fontijn (voorzitter Raad van Bestuur)
 • Dhr. H. Henselmans

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert of de Raad van Bestuur dit goed doet en geeft hen hier advies over.

 • Dhr. R. Kerff, voorzitter
 • Mevr. M. van de Mortel, vicevoorzitter
 • Mevr. M. Gommans, lid
 • Dhr. P. Segers, lid

Bekijk hier de jaarverslagen van de Raad van Toezicht van LEVANTOgroep tot en met 2022.
 

Commissie Financiën en Organisatie

 • Dhr. Segers (voorzitter)
 • Mevr. v.d. Mortel

Commissie Kwaliteit en Innovatie

 • Mevr. Gommans (voorzitter)

Werkgevers- en Governance commissie

 • Mevr. v.d. Mortel (voorzitter)
 • Dhr. Kerff

De inkomens van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voldoen aan de Wet normering Topinkomens. Een overzicht van de inkomens vind je in de jaarrekening van LEVANTOgroep.