Lees voor

Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur geeft leiding aan LEVANTOgroep

  • Dhr. H. Henselmans, interim bestuurder

Bekijk hier ons bestuursreglement Raad van Bestuur.
Bekijk hier ons beleid onkostenvergoeding, geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur.
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert of de Raad van Bestuur dit goed doet en geeft hen hier advies over.

  • Dhr. R. Kerff, voorzitter
  • Mevr. M. van de Mortel, vicevoorzitter
  • Mevr. M. Gommans, lid
  • Dhr. P. Segers, lid

Bekijk hier ons reglement Raad van Toezicht.
Bekijk hier de jaarverslagen van de Raad van Toezicht
 

Commissie Financiën en Organisatie

  • Dhr. Segers (voorzitter)
  • Mevr. v.d. Mortel

Commissie Kwaliteit en Innovatie

  • Mevr. Gommans (voorzitter)

Werkgevers- en Governance commissie

  • Mevr. v.d. Mortel (voorzitter)
  • Dhr. Kerff

De inkomens van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voldoen aan de Wet normering Topinkomens. Een overzicht van de inkomens vind je in de jaarrekening van LEVANTOgroep.