Lees voor

Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Je kunt pas goed voor je cliënten zorgen, als je ook goed voor je medewerkers zorgt. Daar is de ondernemingsraad (OR) voor. Deze komt op voor wat medewerkers belangrijk vinden.

Onze visie

De ontwikkelingen in het sociaal domein hebben invloed op LEVANTOgroep en zijn medewerkers. Het werk wordt lastiger en zwaarder. Veranderingen zullen sneller en sneller komen. De uitdaging voor LEVANTOgroep is om zo goed mogelijk te werken aan de verbondenheid, flexibiliteit en kennis van medewerkers tijdens de groei naar een netwerkorganisatie.

Daarbij willen wij als OR vooral inzetten op optimale betrokkenheid van medewerkers bij ontwikkeling en doorvoering van beleid.

Onze missie

De OR oefent invloed uit op de werkwijze van een bewegende LEVANTOgroep in een veranderende samenleving. Altijd met de mening en wensen van medewerkers in het achterhoofd. Wij streven naar professionele, creatieve, betrokken en gedreven medewerkers in een werkklimaat dat hen helpt zo prettig te kunnen werken.

De ondernemingsraad bestaat uit:

  • Jack van der Spoel, voorzitter
  • Sharon Boekhorst, vice voorzitter
  • Serena Bijnen, lid
  • Stephanie Coort, lid
  • Natalja Dolmans, lid

De ondernemingsraad wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Ilona Nijs.