Lees voor

Wonen met begeleiding

Wonen met begeleiding

In onze woonlocaties woon je met begeleiding in de wijk. 24/7 zijn er professionele mensen aanwezig om jou te helpen. Bijvoorbeeld met het vinden van een dagritme, een activiteit of dagbesteding, of het leren omgaan met jouw medicatie. Ze stimuleren je om mee te doen aan het leven in de wijk

Wanneer kom je hiervoor in aanmerking?

Wanneer je langdurig behoefte hebt aan psychische of psychosociale ondersteuning en hiervoor een Wlz-indicatie hebt.

Wonen met 24-uurs zorg

In onze woonlocaties met 24-uurs zorg bieden we een veilige woonomgeving, waar 24 uur per dag zorg in de nabijheid aanwezig is. We helpen bewoners bij een vaste dagstructuur, ondersteuning bij activiteiten in het dagelijks leven en (indien mogelijk) dagbesteding. 

Onze locaties met 24-uurs zorg

We geven 24-uurs zorg op meerdere locaties in de regio Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad. Maar ook op onze drie meerzorg-locaties: Vroenhof in Kerkrade, Koepelhof in Maastricht en Olympiastaete in Geleen.

Meer weten of je aanmelden?

Heb je vragen over 24-uurs zorg of één van de genoemde locaties? Bel dan naar 088-707 7651. Aanmelden kan via het contactformulier of stuur een e-mail naar intake@levantogroep.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.