Lees voor

Housing

Housing

Wat doet Housing en voor wie?

Housing biedt bemiddeling naar woonruimte voor mensen woonachtig in Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, GGZ of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. In sommige regio’s is de bemiddeling uitgebreid voor mensen die zelfstandig wonen met begeleiding waarbij er sprake is van complexe factoren in de leefsituatie.
Housing is actief in vier regio’s: Maastricht, Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Heuvelland-Vaals.

De doelstelling van Housing is dat iedereen die in aanmerking komt voor een Housingtraject uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk kan wonen. Om dit te realiseren werken de betreffende gemeentes uit de regio, zorgorganisaties, instellingen maatschappelijke opvang en de woningcorporaties samen.
Bij Housing werken procesregisseurs. Zij zijn de “spil” tussen alle betrokken partijen en voeren regie.